Skip to Content
Nuorisotoiminta

Foto: Satu Haavisto

Ungdomsverksamhet

Det finns många olika typer av internationell fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Internationell erfarenhet och nya vänner kan man skaffa sig såväl utomlands som i Finland.

Ungdomar kan delta exempelvis i

  • ungdomsutbyte
  • Europeiska ungdomsinitiativ
  • volontärarbete
  • internationella läger
  • familjeutbyte utomlands.

Medborgarverksamhet

Programmet Erasmus+ ger ungdomarna olika möjligheter till medborgarverksamhet ute i världen. Programmet är avsett för 13–30-åringar.

Från programmet kan man ansöka om finansiering för undomsutbyte, Europeiska ungdomsinitiativ och för volontärarbete. Ungdomarna som deltar i programmet behöver inte betala någon deltagaravgift.

I synnerhet ungdomar som inte tidigare har varit med i internationellt ungdomsutbyte uppmuntras att delta. Företräde ges åt ungdomar som har sämre möjligheter än andra att få internationella erfarenheter exempelvis på grund av arbetslöshet, boende på avlägsen ort, handikapp eller sjukdom.

Hobbyer och ungdomsutbyten

Internationella läger och familjeutbyte kan man delta i via organisationer och föreningar. Vanligen betalar familjen själv åtminstone resekostnaderna och lägeravgiften för sitt barn som åker utomlands.

Åldersgränserna för de olika programmen varierar, men ju äldre barnen är, desto fler alternativa har de. Vissa program har en nedre åldersgräns på 11–12 år, men de flesta läger och familjeutbyten är avsedda för 16-åringar och äldre.

Uppdaterad 15.02.2016   Skriv ut
Back to top