Ansökan

Det finns ingen gemensam ansökan i Ryssland. Antagningen till högskolorna sker utgående från resultaten i det nationella EGE-slutprovet. Utlänningar som har avlagt provet ansöker till högskolorna på samma villkor som ryska sökande. Övriga utländska sökande måste vanligen avlägga högskolans urvalsprov eller motsvarande test. Ibland intervjuas sökandena. Börja ansökningsprocessen med att kontakta högskolorna.


Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar mellan de olika högskolorna. I regel slutar ansökningstiden för studier som börjar på hösten i juni–juli.


Terminsavgifter

Kontrollera alltid terminsavgifternas storlek direkt av högskolan. De varierar beroende på stad, högskola och studieämne, i genomsitt från 1 000 till 10 000 euro per läsår. I allmänhet är studierna dyrast inom konstämnen. Finländare kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om ryska statens stipendier.


Studier i Ryssland

Vill du studera i Ryssland? Undervisningen ges nästan uteslutande på ryska, så kunskaper i ryska är ett krav om du vill studera vid ett ryskt universitet. Ansökan görs direkt till högskolorna enligt deras anvisningar. Finländare kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om stipendium för studier inom ryskspråkiga studieprogram.