Ansökan

Det finns ingen gemensam ansökan i Nederländerna, så ta alltid reda på det exakta ansökningsförfarandet direkt av högskolan. Ansökan görs elektroniskt via Studielink-tjänsten eller högskolans egen webbplats.


Ansökningstider

Ansökningstiderna varierar så du ska kontrollera dem direkt av högskolan. De flesta program på bachelornivå börjar på hösten och ansökan till dem ska vanligen lämnas in senast i slutet av föregående år.


Terminsavgifter

Avgifterna varierar men är i genomsnitt 2 000 euro/läsår.


Studier i Nederländerna