Ansökan

Högskolorna i Japan har ingen gemensam ansökan. Ansökningsprocesserna och inträdeskraven vid olika högskolor varierar stort, så du ska alltid ta reda på dem direkt av högskolan innan du börjar planera din ansökan.


Ansökningstider

Ansökningstidtabellen beror på läsåret som högskolan tillämpar och det kan börja antingen i april eller i september-oktober. Du ska börja förbereda din ansökan ungefär ett år före studiernas början.


Terminsavgifter

Vid statliga och kommunala högskolor kostar utbildningsprogrammen cirka 800 000–900 000 yen per läsår. Terminsavgifterna vid privata högskolor varierar stort beroende på ämne och högskola, från cirka en till över fem miljoner yen per termin.


Studier i Japan

Funderar du på att studera i Japan? Japan erbjuder många olika studieerfarenheter i både storstäder och vid små universitet på landsbygden. Det är bäst att börja planeringen i god tid, för det finns ingen gemensam ansökan till universiteten i Japan.