Ansökan

Högskolorna i Estland har gemensam ansökan. Med samma ansökan kan du söka till flera universitet och yrkeshögskolor.


Ansökningstider

Ansökningstiden till estniska högskolor är vanligen i maj–juni, eftersom studierna oftast börjar på höstterminen. Ansökningstiderna kan dock variera enligt universitet.


Terminsavgifter

Terminsavgifter betalar man för alla avgiftsbelagda studieplatser och internationella utbildningsprogram som undervisas på engelska.  Avgifterna är vanligen cirka 3 000–4 000 euro per år.


Studier i Estland

Är du intresserad av universitetsstudier i Estland? Landet är ett populärt studieland bland finländare och levnadskostnaderna är låga. Det finns många föreningar för finländska studerande i Estland.