Skip to Content
Kustannukset ja rahoitus

Foto: Pixabay

Kostnader och finansiering

Det är inte nödvändigtvis dyrare att studera utomlands än i Finland. Kostnaderna beror dock på vad och var man studerar. Studerande som avlägger grundexamen kan få FPA:s studiestöd utomlands, medan de flesta bidrag och stipendier är avsedda för forskarstudier.

Det kan också gå att delvis finansiera studierna med arbete. En intensiv studietakt eller landets regler som hindrar arbete med studerandestatus kan dock begränsa möjligheterna att arbeta vid sidan av studierna. Mållandets sysselsättningsläge och andra detaljer påverkar hur mycket deltidsarbete det överhuvudtaget finns.

Erasmus+ studielån

Programmet Erasmus+ innehåller ett garantisystem för studielånför att avlägga magisterexamen i ett annat programland. Lånet uppgår till 12 000 euro för en 1-årig examen och 18 000 euro för en 2-årig examen.

Lånegarantisystemet administreras av Europeiska investeringsbanken och nationella banker. De första bankerna som är med är den spanska banken MicroBank, de franska bankerna Banque Populaire och Caisse d'Epargne, den brittiska Future Finance och universitetet Université du Luxembourg där även finländska studerande kan ansöka om lån till en magisterexamen som utförs i Spanien, i Frankrike, i Storbritannien och i Luxemburg.

Arrangemanget påverkar inte studiestödssystemet i Finland.

Avgifterna varierar landsvis

Terminsavgifter är vanliga i de flesta länder utanför Norden. I vissa länder kan läroinrättningarna själva besluta om sina avgifter, så det kan finnas såväl gratis som avgiftsbelagda statliga läroinrättningar i ett land. Vid privata läroinrättningar betalar studenterna nästan alltid avgifter. Man ska också räkna med att utländska studenter kan vara tvungna att betala större terminsavgifter än landets egna medborgare. I Europeiska unionens länder är terminsavgifterna de samma för alla EU-medborgare.

Terminsavgifterna kan även variera enligt studieämne. Magisterstudier kan på årsnivå kosta mer än studier för en lägre högskoleexamen. Avgifterna kan vara högre för engelskspråkiga utbildningsprogram än för program som undervisas på mållandets eget språk.

Dessutom måste studerande vid vissa läroinrättningar betala separata avgifter exempelvis för att använda bibliotek och laboratorier eller själva bekosta all studielitteratur och övrigt material. Också hälsovården och övriga studiesociala tjänster orsakar kostnader. Vissa länder har en inskrivningsavgift eller andra obligatoriska avgifter i stället för terminsavgifter.

Det bästa är att ta reda på studiekostnaderna direkt av den läroinrättning du är intresserad av genast när du börjar planera studier utomlands. När du beräknar de totala kostnaderna ska du också beakta levnadskostnaderna i det land och den stad där du tänker studera.

Uppdaterad 27.01.2017   Skriv ut
Back to top