Skip to Content
Korkeakoulututkinto

Foto: Suomen Kuvapalvelu

Högskoleexamen

Efter gymnasiet kan man söka sig utomlands för att avlägga en lägre högskoleexamen (t.ex. bachelor eller undergraduate). Beroende på ämne kan man fortsätta till en högre högskoleexamen (t.ex. master) eller ända till en doktorsexamen.

Du kan också börja studera utomlands efter att ha avlagt en lägre högskoleexamen i Finland. Då kan du ansöka om studier direkt på magisternivå. Det samma kan man också göra tvärtom: vissa avlägger lägre högskoleexamen utomlands och ansöker därefter till magisterstudier i Finland.

Börja i tid

När du funderar på att avlägga en examen utomlands, är det bäst att du utgår från dina egna motiv och önskemål.

Fundera till exempel på följande:

  • Varför vill du studera utomlands?
  • Var vill du studera?
  • Vilka språk kan du?
  • På vilken nivå vill du avlägga en examen?
  • Vilka ämnen intresserar dig?
  • Vilken studiestil gillar du?
  • Hur ska du finansiera dina studier?
  • Vilka av dina krav är du beredd att ge avkall på?

Räkna med tillräckligt tid för informationssökningen och ansökningsprocessen, minst ett år rekommenderas. Den sökande måste själv kontakta läroinrättningarna och olika myndigheter möjligen flera gånger i olika skeden av ansökan.

Information om utbildningsutbudet i olika länder finns på CIMOs webbtjänst Maatieto.net där det också finns länkar till andra webbtjänster om utbildningsmöjligheter. På Maatieto.net finns dessutom landsguider som presenterar ländernas utbildningssystem och studiemöjligheter mer ingående.

Uppdaterad 27.02.2015   Skriv ut
Back to top