Skip to Content
Harjoittelu ulkomailla

Foto: Highways Agency/Flickr

Praktik utomlands

Under en internationell praktikperiod ökar inte bara din kompetens, utan också dina språkkunskaper och din kulturkännedom. Kontakterna och arbetserfarenheten som du får under praktiktiden är viktiga när du övergår från studierna till arbetslivet.

Under praktiken lär du dig arbetsuppgifter inom sitt studieämne

Praktik innebär att du arbetar med uppgifter som hänför sig till dina studier och får testa det du lärt dig i praktiken. Under praktikperioden kan du också ta reda på vad du är bra på och vilken typ av jobb som passar dig bäst. Ibland avser praktik vilken som helst tidsbunden arbetsperiod som syftar till att öka arbetserfarenheten, till exempel en arbetsperiod utomlands arrangerad för arbetslösa unga.

Det går att ansöka om praktikplats under studierna eller i vissa fall efter att man avlagt examen. Ta reda på vilka praktikmöjligheter du har redan under studierna, för praktikbidrag till exempel inom programmet Erasmus+ ansöks från den egna läroinrättningen, så du kan inte ansöka det efter att du fått din examen. Till Utbildningsstyrelsens praktikprogram kan också nyutexaminerade söka; praktiken ska inledas inom ett år efter att man avlagt examen.

Praktikperiodens längd kan variera från några veckor (t.ex. period av inlärning i arbete utomlands inom yrkesutbildning) till över ett år. Praktiken för universitetsstuderande pågår vanligen i 3 månader. Inom Utbildningsstyrelsens program är praktikperioden i regel 3–6 månader.

Internationell praktik kräver språkkunskaper och erfarenhet

Ofta krävs bättre kunskaper i det lokala språket av praktikanter än av utbytesstuderande. Kravnivån på språkkunskaper beror dock på land, arbetsuppgifter och arbetsgivare. Exempelvis i spansk-, tysk- och franskspråkiga länder klarar sig praktikanter vanligen inte med kunskaper bara i engelska. Om man inte kan grunderna i det lokala språket, kan det vara mycket svårt att sköta dagliga ärenden.

Vilken som helst typ av tidigare arbetserfarenhet visar arbetsgivaren att du är aktiv, kan samarbeta och ta ansvar, fastän du inte ännu har fått erfarenhet av arbetet inom din egen bransch. I regel krävs minst ett par års studier innan man kan åka på praktik utomlands.

Uppdaterad 10.01.2017   Skriv ut
Back to top