Skip to Content
harjoittelu ja työskentely osioetusivu

Praktik och arbete

Det går att avlägga praktik eller en period för inlärning i arbetet också utomlands. Det finns olika möjligheter både för högskolestuderande och för yrkesstuderande.

Dessutom kan man åka utomlands exempelvis som volontär, au pair eller för en vanlig anställning.

Det finns fler möjligheter för myndiga att åka ut i världen, eftersom arbetsgivare oftast bara anställer personer som har fyllt 18 år. Vissa möjligheter finns det också för under 18-åringar, till exempel att åka på arbetsläger utomlands.

Vad får du ut av arbetserfarenhet utomlands?

När du arbetar utomlands ökar såväl din arbetserfarenhet som din livserfarenhet. Arbetet utomlands utvecklar din flexibilitet, självständighet, problemlösningsförmåga, förmåga att komma överens med olika människor och att anpassa dig till nya situationer, för att inte tala om språkkunskaperna.

Finländska arbetsgivare värdesätter internationell arbetserfarenhet. Många arbetsplatser i Finland kräver numera minst goda kunskaper i engelska. Det kan vara ett verkligt trumfkort när man söker jobb att utöver engelska kunna ett annat främmande språk flytande. Även personer som kan svenska bra är efterfrågade bland arbetsgivare.

Utländsk arbetserfarenhet öppnar dock inte automatiskt dörrarna till nya arbetsplatser, utan du måste kunna motivera vilken nytta du har haft av dina erfarenheter och vilka nyttiga kunskaper och färdigheter du har lärt dig utomlands.

Uppdaterad 01.08.2016   Skriv ut
Back to top