Opiskelun kustannukset Venäjällä

Venäläisissä korkeakouluissa on lukukausimaksut. Opinnoissa erinomaisesti menestyneillä on mahdollisuus saada valtion tuki opintoihin eli vapautua lukukausimaksuista. Noin puolet venäläisistä opiskelijoista maksaa erisuuruisia lukukausimaksuja.

Lukukausimaksujen suuruus on tarkistettava aina korkeakoulusta.

Ne vaihtelevat kaupungista, korkeakoulusta ja opiskelualasta riippuen, keskimäärin 1000 eurosta 10000 euroon lukuvuosi. Opiskelu on yleensä kalleinta taidealoilla.

Suurkaupunkien tunnetuimmissa korkeakouluissa ja suosituimmilla aloilla lukukausimaksut ovat yleensä korkeimpia kuin muualla. Vuonna 2010 suosittuja aloja ovat esimerkiksi kansainväliset suhteet, filosofia ja jotkin tekniset alat.

Maksullisia ja maksuttomia opiskelupaikkoja

Jokaisella tiedekunnalla on maksuttomien paikkojen lisäksi kiintiö niille opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa opiskelun maksullisena. Maksulliselle puolelle on jonkin verran helpompi päästä opiskelemaan maksuttomaan verrattuna. Myöhemmin hyvin opinnoissaan menestynyt opiskelija voi anoa siirtoa maksuttomalle puolelle. Maksavilla opiskelijoilla on enemmän vapauksia kuin muilla. He voivat esimerkiksi uusia tenttejä useammin.

Toisen korkeakoulututkinnon suorittaminen on Venäjän lain mukaan aina maksullista.

Suomalaiset voivat hakea apurahaa tutkinto-opiskeluun

Suurin osa Venäjällä opiskelevista ulkomaalaisista maksaa opinnoistaan. Käytännössä ilmaiseksi opiskelevat ulkomaalaiset ovat saaneet Venäjän valtion apurahan.

Suomalaiset voivat hakea Opetushallituksen kautta tätä apurahaa opintoihin venäjänkielisissä koulutusohjelmissa. Apuraha koulutusohjelmissa vapauttaa opiskelijan lukukausimaksuista. Se sisältää myös venäläisen kuukausiapurahan. Apuraha kattaa myös mahdollisen valmistavan vuoden venäläisessä korkeakoulussa.

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut: Venäjän valtion apurahat

Elinkustannukset ja asuminen

Elinkustannuksista suurin osa koostuu asumiskustannuksista. Suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta eläminen Venäjällä on edelleen halvempaa kuin Suomessa.

Kuva: Heta Kasurinen


Kuva: Heta Kasurinen

Suurin osa ulkomaalaisista opiskelijoista asuu yliopiston omistamassa asuntolassa. Korvaus asuntolapaikasta kahden tai kolmen henkilön solussa virallisessa maksullisessa opiskelija-asuntolassa on suunnilleen 2000-3000 ruplaa kuukaudessa, jonka asuntolanhoitaja (komendant) veloittaa käteisenä jokaisen kuukauden alussa.