Hakeminen Venäjän korkeakouluihin

Suomalaiset hakevat opiskelupaikkaa Venäjältä ulkomaalaiskiintiössä. Venäjällä opiskelee hieman yli 60 suomalaista tutkinnon suorittajaa. (Tieto vuodelta 2016.)

Valinnat Venäjän korkeakouluihin tehdään koulun päätteeksi suoritetun  valtakunnallisen EGE-päättökokeen (единый государственный экзамен ЕГЭ) arvosanojen perusteella. Päättökoetta voi verrata ylioppilastutkintoon Suomessa. Ulkomaalaisilta hakijoilta voidaan vaatia pääsykokeen suorittamista.

Ulkomaalaiset, jotka ovat suorittaneet venäläisen EGE-päättökokeen, hakevat korkeakouluun samoin ehdoin kuin venäläisetkin. Muiden on yleensä suoritettava korkeakoulun pääsykokeet tai niitä vastaavat testit. Heidät voidaan myös haastatella ennen hyväksymistä tiedekuntaan.

Aloita hakuprosessi hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä suoraan siihen korkeakouluun, josta olet kiinnostunut.

Russian Universities Guide 2015

Russian Universities, Academies and Institutes (database)

Pietarin korkeakoulut

Education in Russia

Education in Russia for foreigners

Ministry of Education and Science: System of Education

Opetus- ja tiedeministeriö

Russianenic.ru: Recognized higher education institutions

Hakumenettely

Ulkomaalaiset, jotka ovat suorittaneet venäläisen EGE-päättökokeen, hakevat korkeakouluun samoin ehdoin kuin venäläisetkin. Muiden on yleensä suoritettava korkeakoulun pääsykokeet tai niitä vastaavat testit. Heidät voidaan myös haastatella ennen hyväksymistä tiedekuntaan.

Opetus on pääsääntöisesti venäjäksi. Suomalaiset, jotka eivät osaa venäjän kieltä riittävän hyvin, voivat hakea opiskelemaan valmistavassa tiedekunnassa. Valmistavan tiedekunnan kaikkien lopputenttien suorittaminen vastaa yleensä yliopistojen mahdollisia pääsykokeita.
 
Korkeakoulujen hakuajat vaihtelevat korkeakoulusta riippuen. Yleensä haku syksyllä alkaviin tutkinto-opintoihin päättyy kesä-heinäkuun aikana.

Perustiedot ulkomaalaisia koskevista hakuajoista, hakuvaatimuksista ja lukukausimaksuista saa yksittäisen korkeakoulun kansainvälisestä yksiköstä tai suoraan tiedekunnista. Nykyisin verkkopalvelut ovat usein myös englanniksi ja muilla kielillä. 

Valmistava tiedekunta

Opetus venäläisissä korkeakouluissa järjestetään lähes aina venäjäksi. Ne, jotka eivät osaa venäjää, voivat hakeutua ensin lukuvuodeksi niin sanottuun valmistavaan tiedekuntaan opiskelemaan venäjän kieltä ja tulevan opiskelualan aineita venäjäksi. Valmistavaan tiedekuntaan hakevilta ei vaadita venäjän taitoa. 

Valmistavassa tiedekunnassa opiskellaan venäjän kieltä hyvin intensiivisesti. Opiskelijat jaetaan ryhmiin venäjän kielen lähtötason mukaan ja samalla otetaan huomioon ala, jota jatkossa tutkinto-opiskelijoina on tarkoitus opiskella. Valmistavan vuoden aikana opitut venäjän taidot tentitään lukuvuoden lopussa.

Suomalaiset voivat hakea Venäjän valtion apurahaa valmistavassa tiedekunnassa opiskeluun ennen varsinaisen tutkinnon suorittamista Venäjällä.

Haku korkeakoulujen valmistaviin opintoihin päättyy usein elo-syyskuussa. Valmistavan tiedekunnan opinnot alkavat yleensä syys-lokakuussa tai myöhemmin, kun ulkomaalaisten ryhmä on saatu koottua.

Venäläisiin korkeakouluihin tutkintoa suorittamaan hakevien suomalaisten  todistukset tulee rinnastaa vastaavan tason venäläisiin todistuksiin. Rinnastamispäätöstä (nostrifikaatio) ei kuitenkaan tarvita vielä valmistavan tiedekunnan opintoihin, ainoastaan myöhempiin tutkinto-opintoihin yliopistossa. 

Valmistavassa tiedekunnassa opiskelevat hakevat rinnastamispäätöstä Venäjän viranomaisilta valmistavan tiedekunnan opintojen aikana. 

EGE-päättökoe

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut: Venäjän valtion apurahat

Education in Russia for foreigners: Pre-university preparatory programs

Todistukset

Hakijoilta edellytetään korkeakoulukelpoisuutta kotimaassa tai siinä maassa, missä aiempi tutkinto on suoritettu. Lisäksi yleensä vaaditaan venäjän kielen taitoa. Opiskelijoilta, jotka eivät osaa venäjää, vaaditaan tutkinto-opiskeluun valmistavia opintoja.
 

Ulkomaalaisilta vaadittavat asiakirjat

 Ulkomaalaisilta vaaditaan yleensä seuraavat yleiset asiakirjat:

  •     Korkeakoulun hakulomake huolellisesti täytettynä
  •     Tuoreita passikuvia (määrä voi vaihdella)
  •     Passin henkilötietosivusta (valokuva-aukeama) erittäin selkeä kopio. Passin oltava voimassa vähintään 1,5 vuotta maahan saapumisesta.
  •     Tuore HIV-todistus
  •     Tuore lääkärintodistus yleisestä terveydentilasta

Tarkista vielä korkeakoulusta, mitä hakupapereita vaaditaan!

Alkuperäiset tutkintotodistukset sekä niiden viralliset venäjänkieliset käännökset on syytä ottaa mukaan Venäjälle. Venäjän opetus- ja tiedeministeriön alaisesta Rosobrnadzor-virastosta haetaan päätöstä suomalaisten ja vastaavien venäläisten todistusten rinnastamisesta (nostrifikatsija). Rinnastamispäätös on pakollinen venäläisen korkeakoulun tutkintotodistuksen saamiseksi.

Valmistava tiedekunta ja korkeakoulututkinto

Valmistavaan tiedekuntaan pyrkiviltä vaaditaan yleisten asiakirjojen lisäksi lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset aekä näiden todistusten viralliset venäjänkieliset käännökset apostille-todistuksineen.

Lisäksi korkeakoulututkintoon (bakalavr ja spetsialistvaaditaan lisäksi: 

  •     Valmistavan tiedekunnan päättötodistus, jos hakija on suorittanut valmistavat opinnot
  •     Venäjän kielen todistus tutkinto-opiskelijoilta vaadittavasta taitotasosta (TORFL eli Test of Russian as a foreign language)

Magistr-tutkintoa opiskelemaan pyrkiviltä vaaditaan lisäksi todistus alemman korkeakoulututkinnon suorittamisesta, todistuksen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ja todistuksen virallinen käännös apostille -leimoineen.

Todistusten laillistaminen

National Information Center

Venäjän opetus- ja tiedeministeriö / todistusten tunnustaminen

Venäjän opetus- ja tiedeministeriö / Rinnastamisen asiantuntijat

Maistraatti: Apostille-todistus