Skip to Content
Peruskoululaisten ja lukiolaisten oppilasvaihdot

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Peruskoululaisten ja lukiolaisten oppilasvaihdot

Yläkoulujen, lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat osallistua erilaisiin oppilasvaihtoihin. Vaihtoon voit lähteä vaihto-ohjelmien tai oman koulusi kautta, jos koululla on ystävyyskouluja ulkomailla tai muuta kansainvälistä toimintaa.

Lukiolaiset ja ammattikoululaiset voivat viettää kokonaisen vaihto-oppilasvuoden ulkomailla.

Vaihto-oppilasvuosi

Vaihto-oppilasvuonna opiskellaan yhden lukuvuoden ajan paikallisessa koulussa paikallisten nuorten kanssa. Vaihto-oppilaaksi pääsy edellyttää, että Suomessa on ennen lähtöä opiskeltu päätoimisesti.

Vaihto-oppilas asuu isäntäperheessä ja osallistuu perheen arkeen. Kielitaito paranee myös uusien ystävien ja harrastusten parissa. Opinnot Suomessa jatkuvat vaihto-oppilasvuoden jälkeen usein siitä, mihin ne lähtiessä jäivät. Vaihto-oppilaana suoritetut opinnot eivät siis yleensä korvaa Suomessa suoritettavia opintoja.

Vaihto-oppilaaksi voi lähteä mm. erilaisten vaihto-oppilasjärjestöjen kautta. Ikä- ja kielitaitovaatimukset vaihtelevat ohjelmasta ja kohdemaasta riippuen. Myös kustannukset ovat ohjelmakohtaisia. Jotkin vaihto-oppilasjärjestöt tarjoavat mahdollisuuden hakea apurahaa, joka kattaa osan vaihto-oppilasvuoden kustannuksista.

Suomessa on monia vaihto-oppilasjärjestöjä ja kaupallisia yrityksiä, joiden tarjontaa vertailemalla löydät itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon. Kannattaa ottaa selvää myös ystävyysseurojen tai vastaavien tahojen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lyhyet oppilasvaihdot

Oppilasvaihtoon voi lähteä myös vaihto-oppilasvuotta lyhyemmälle jaksolle. Vaihto voi kestää yhden viikon tai muutaman kuukauden ohjelmasta riippuen. Ensin kannattaa selvittää, voitko lähteä oppilasvaihtoon oman koulusi kautta. Myös osa vaihto-oppilasjärjestöistä tarjoaa yhden lukukauden mittaisen vaihtojakson kokonaisen lukuvuoden kestävän vaihdon sijaan.

Ulkomaan vaihtojaksolle voi lähteä myös ryhmässä, esimerkiksi luokkavaihtoon, joka voi olla kahden tai useamman luokan välistä. Yhteistä oppilasvaihdoille on opiskelu paikallisessa koulussa ja perhemajoitus. Samanikäisiin nuoriin ja paikalliseen kulttuuriin tutustutaan myös vapaa-ajalla.

Pohjoismaihin on tarjolla eripituisia vaihtomahdollisuuksia Pohjola-Nordenin ohjelmissa sekä Nordplus Junior -ohjelmassa. Nordplus Junior -oppilas- ja luokkavaihtoon voivat hakea peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammatillisessa perusopetuksessa olevat nuoret. Myös TET-jaksot ovat mahdollisia. Jos koulusi on mukana ohjelmassa, voit hakea paikkaa oppilaitoksestasi.

Yläkouluissa ja lukioissa opiskelevat vähintään 14-vuotiaat nuoret voivat lähteä oppilasvaihtoon myös EU:n Erasmus+ -ohjelman tukemana, jos oma on mukana Erasmus+ -ohjelmassa. Oppilaat tutustuvat kohdemaan arkielämään ja kieleen käymällä koulua ja asumalla perheissä 2-12 kuukauden ajan. Koulu hakee hanketukea Erasmus+ -ohjelmasta ja valitsee vaihtoon lähtevät oppilaat, joten pääsyvaatimuksista saa tietoa omasta oppilaitoksesta.

Kesäohjelma Yhdysvaltoihin

Future Leaders on Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön ja CIMOn rahoittama stipendiohjelma. Ohjelma on suunnattu 16–17-vuotiaille, aktiivisille ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille lukiolaisille. Sen teemana on johtajuustaidot ja aktiivinen kansalaisuus. Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuuriemme välistä ymmärrystä, antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kehittää nuorten johtajuustaitoja, yhdessä amerikkalaisnuorten kanssa.

Kesäksi 2016 on jaossa 15 täysstipendiä suomalaisille nuorille. Suomalaisten stipendiaattien valinnassa painotetaan myös hakijan laatimaa englanninkielistä kirjoitusta joko teemasta johtajuus tai aktiivinen kansalaisuus.

Ohjelman toteutuksesta, nuorten hakuprosessista ja lähtövalmennuksista vastaa AFS Intercultural Programs Finland ry.

Vastavuoroisen ohjelman vaihtojaksot ovat kuuden viikon mittaisia. Suomalaiset nuoret ovat USA:ssa 29.6.–10.8.2016 ja amerikkalaiset ovat Suomessa 7.7.–18.8.2016.

Suomalaisten lukiolaisten ohjelma kohdistuu Washington DC:n alueelle. He asuvat amerikkalaisissa isäntäperheissä. Lisäksi jaksolla on useita opintovierailuja, joissa käsitellään johtajuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Amerikkalaisnuorilla on samaan teemaan liittyvää ohjelmaa Suomessa. Stipendiaateilla on yhteinen tapaaminen Washington DC:ssä jakson alussa sekä yhteisiä teemakohtaisia tehtäviä.

Päivitetty 24.11.2016   Tulosta
Back to top