Skip to Content
Tutkintojen vastaavuus ja tunnustaminen

Tutkintojen vastaavuus ja tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomailla suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tunnustamispäätös ei muuta tutkintoa suomalaiseksi, joten ulkomaisen tutkinnon suorittanut käyttää Suomessakin alkuperäistä tutkintonimikettä. Suomessa tutkintojen tunnustamispäätöksiä tekevät esimerkiksi alakohtaiset viranomaiset ja Opetushallitus.

Tutkinnon tunnustamisen yksi edellytys on, että tutkinnon suoritusmaan viranomaiset hyväksyvät sen. Ennen ulkomaille opiskelemaan lähtemistä kannattaa siis selvittää, ovatko kiinnostuksen kohteena oleva tutkinto ja koulutusohjelma kohdemaan viranomaisten hyväksymiä. Tästä voi saada luotettavaa tietoa esimerkiksi maan opetusministeriön verkkosivuilta.

Tutkintojen tunnustaminen jaetaan ammatilliseen ja akateemiseen tunnustamiseen.

Ammatillinen tunnustaminen

Julkisen sektorin viroissa ja tehtävissä on erityisiä vaatimuksia koulutuksen suhteen: kelpoisuusvaatimuksena tehtävään voi olla tietyn tasoinen tutkinto, tietty tutkinto tai tietyt opinnot. Valtion tai kunnan tehtäviin ulkomailla opiskellut tarvitsee yleensä Opetushallituksen päätöksen tutkinnon virkakelpoisuudesta.

Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, johon on lainsäädännössä asetettu kelpoisuusvaatimuksena tietty tutkinto tai tietyt opinnot. Säänneltyihin ammatteihin kuuluu sekä julkisen sektorin tehtäviä että ammatteja, joihin vaaditaan ammatinharjoittamisoikeus. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi lääkäri ja opettaja.

Jos olet opiskellut ulkomailla Suomessa säänneltyyn ammattiin, tarvitset kyseisestä ammatista vastaavan viranomaisen kelpoisuuspäätöksen voidaksesi harjoittaa ammattia Suomessa. Opetushallituksen verkkosivuilla on lista säännellyistä ammateista ja niistä vastaavista viranomaisista.

Muiden tutkintojen kohdalla viranomaispäätöstä ei tarvita, vaan ulkomaisen koulutuksen pätevyydestä päättää työnantaja. Yksityisen sektorin työnantajat arvioivatkin yleensä itse ulkomaisen tutkinnon pätevyyden päättäessään työntekijöidensä valinnasta.

Akateeminen tunnustaminen

Opintosuoritusten tai tutkintojen akateemisella tunnustamisella tarkoitetaan ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemista Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai jatko-opinto-oikeuden saamista ulkomaisen tutkinnon perusteella. Tällainen tilanne tulee esimerkiksi silloin, kun haet jatko-opiskelupaikkaa jostakin muusta kuin siitä maasta, jossa olet opiskellut alemman tutkinnon.

Oppilaitokset päättävät itse akateemisesta tunnustamisesta.

Opetushallitus neuvoo

Ulkomailla suoritetun koulutuksen tunnustamisesta saa tarkempia tietoja Opetushallituksesta. Voit ottaa yhteyttä Opetushallitukseen jo ennen opintojen aloittamista, mutta tunnustamispäätös voidaan tehdä vasta tutkintotodistuksen perusteella.

Muiden maiden vastaavien viranomaisten yhteystiedot löydät kansainvälisen ENIC-NARIC-verkoston sivuilta.

Päivitetty 15.12.2015   Tulosta
Back to top