Opiskelun arki Sveitsissä

Opiskelukulttuuri

Sveitsissä opintojen sisältö on jokaisen tiedekunnan ja laitoksen päätettävissä ja se määritellään tiedekunnan ja laitoksen opintosäännössä (Reglement). Opintosääntö määrittelee myös mitkä kurssit ovat pakollisia, mitkä valinnaisia. Jos opiskelija poikkeaa yleisesti määritellyistä opintokokonaisuussuosituksista, joutuu hän yleensä anomaan tähän lupaa päättäviltä tahoilta. Prosessi saattaa olla hyvin pitkä.

Lukukaudet

Syyslukukausi alkaa Sveitsissä korkeakouluissa kaikissa kantoneissa viikolla 38 ja kestää viikolle 51. Kevätlukukausi alkaa viikolla 8 ja päätyy viikolla 22.

Kielten opiskelu

Jotkut yliopistoista järjestävät kielikursseja opiskelijoille. Sveitsissä on myös yksityisiä kielikouluja. Koska apurahoja ei yleensä ole tarjolla, kielikurssit pitää maksaa itse.

Students.ch