Saksan koulutusjärjestelmä

Saksassa on yhtenäinen koulutusjärjestelmä, mutta päätösvalta koulutuksesta sekä sitä koskevasta lainsäädännöstä on osavaltioilla. Saksan koulutusjärjestelmä jakautuu perusasteeseen, toiseen asteeseen ja korkea-asteeseen.

Saksassa oppivelvollisuus (Schulpflicht = kouluvelvollisuus) alkaa kuuden vuoden iässä. Oppivelvollisuus kestää osavaltiosta riippuen 9 tai 10 vuotta.

Peruskoulu

Maksuton, nelivuotinen julkinen peruskoulu (Grundschule) on yhteinen kaikille. Sen jälkeistä koulutusta säätelevät eri osavaltioiden omat säädökset, ja oppilas voi valita erityyppisten koulujen väliltä. Niitä ovat Hauptschule, Realschule, Gymnasium ja edellä mainittujen yhdistelmä Gesamtschule.

Perusasteen päättötodistuksilla voi hakea toisen asteen opintoihin joko yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen.

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Yleissivistävän toisen asteen (Gymnasium, Berufliches Gymnasium, Gesamtschule) lopuksi suoritetaan Suomen ylioppilaskirjoituksia vastaava päättökoe (Abitur). Kokeen suorittaminen antaa korkeakoulukelpoisuuden (allgemeine Hochschulreife).

Hauptschulen ja Realschulen päättötodistukset (Hauptschulabschluss ja Mittlerer Schulabschluss) antavat kelpoisuuden jatkaa ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Saksassa on tarjolla monipuolisesti toisen asteen ammatillista koulutusta. Ammatillisen peruskoulutuksen voi opiskella päätoimisesti kahdella eri tavalla: joko opiskelemalla täysipäiväisesti ammatillisessa oppilaitoksessa (Berufsfachschule) tai oppisopimuskouluksessa (Duales System). Kokoaikainen opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa kestää noin 2–3 vuotta ja oppisopimuskoulutuksessa 2–3,5 vuotta. Oppisopimuskoulutus on Saksassa erittäin suosittua: oppivelvollisuuden suorittaneista kaksi kolmasosaa jatkaa opintoja oppisopimuskoulutuksessa.

Ammatillista jatkokoulutusta tarjoavat Fachschule-koulut, jonne voi hakea ammatillisen oppilaitoksen suorittamisen sekä työkokemuksen karttumisen jälkeen vahvistamaan osaamistaan.

Korkeakoulutus

Saksan korkeakoulutusjärjestelmä on jakautunut kahteen osaan: akateemisesti suuntautunutta korkeakoulutusta tarjoavat yliopistot (Universität) ja ammatillisesti suuntautunutta korkeakoulutusta tarjoavat Fachhochschule-korkeakoulut.

Korkeakoulutuksen ensimmäisen vaiheen opinnoista suoritettava tutkinto on nimeltään Bachelor (B.A., B.Sc). Sen suorittaminen kestää 6–8 lukukautta eli 3–4 vuotta. Siirtyminen korkeakoulutuksen sektorilta toiselle ensimmäisen vaiheen opintojen jälkeen on mahdollista.

Master (M.A., M.Sc.) on akateeminen jatkotutkinto. Edellytys on, että opiskelija on suorittanut jo Bachelorin tai vastaavan tutkinnon. Opinnot kestävät 2–4 lukukautta eli 1–2 vuotta.

Master-tutkinto oikeuttaa hakeutumaan tohtorin tutkintoon (Doktor) johtaviin opintoihin. Tohtorin tutkinnon suorittaminen kestää yleensä 2–5 vuotta.

Myös ammatillisesti suuntautuneen korkeakouluopiskelun voi suorittaa käytännönläheisellä Duales Studium -mallilla. Tällöin osa opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa ja osa yrityksessä työharjoittelussa.

Deutscher Bildungsserver: Bildungssystem Deutschland

KMK: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland