Hakeminen Ruotsin korkeakouluihin


Pohjoismainen korkeakoulusopimus turvaa kaikille pohjoismaalaisille mahdollisuuden hakea julkiseen korkeakoulutukseen Pohjoismaissa samoin tai vastaavin ehdoin kuin maan kansalaiset. 

Ruotsissa korkeakoulututkinnon voi suorittaa valmiissa koulutusohjelmassa (program). Joillakin aloilla tutkinnon voi suorittaa vaihtoehtoisesti yksittäisistä opintokokonaisuuksista (fristående kurser) kokoamalla eli räätälöimällä mieleisensä tutkinnon yhdistelemällä erilaisia opintokokonaisuuksia vapaammin kuin valmiissa koulutusohjelmassa.

Korkeakouluopintoihin haetaan yhteishaussa. Voit hakea samanaikaisesti korkeintaan 20 koulutusohjelmaan. Yhteishaku ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin ja kursseille järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Hakuaika englanninkielisiin ohjelmiin on yleensä talvella ja kesällä. 

Katso tallenne uusimmasta webinaarista, jolla Ruotsissa opiskelevat Emmi ja Saana kertovat yliopistoihin ja korkeakouluihin hakemisesta sekä omista kokemuksistaan YouTube: Opiskelemaan Ruotsiin -webinaari 27.3.2018

Järjestimme keväällä 2017 Ruotsin korkeakoulujen yhteishakuun keskittyvän webinaarin. Hakuprosessissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia vuoden 2017 jälkeen, joten tiedoista voi olla apua myös kevään 2018 haussa. Katso Opiskelemaan Ruotsiin -infon tallenne.

Voit katsoa myös pelkän päivitetyn Prezi-esityksen hakuprosessista: Opiskelemaan Ruotsiin 2018.

Palaa otsikoihin

Hakuajat

Ruotsinkielisten opinto-ohjelmien ja kurssien yhteishaku syksyllä alkavaan koulutukseen järjestetään yleensä 15.3.-15.4. Hakemuksen viimeinen täydentämispäivämäärä on kesäkuussa, eli voit hakea opiskelemaan, jos valmistut toisen asteen opinnoistasi kevään aikana. Syksyn yhteishaku järjestetään yleensä ajalla 15.9.-15.10. Kevään haussa on tarjolla enemmän opiskelupaikkoja useammalta eri alalta kuin syksyn hakukierroksella.

Syksyllä alkavien englanninkielisten koulutusohjelmien yhteishaku järjestetään edeltävän syksyn ja talven aikana, yleensä ajalla 15.10.-15.1. Todistuskopiot pitää liittää hakemukseen käytännössä jo tammi-helmikuussa, joten keväällä valmistuvien on vaikea saada opiskelupaikkaa englanninkielisistä koulutusohjelmista. Keväällä alkavien englanninkielisten yhteishaku järjestetään yleensä 1.6.-15.8. Kesän hakukierroksella on mukana enimmäkseen master-tason koulutusohjelmia.

Palaa otsikoihin

Opiskelupaikan valinta

Varaa vaihtoehtojen tutkimiseen riittävästi aikaa ja hanki mahdollisimman paljon tietoa eri koulutusohjelmista ja niitä tarjoavista oppilaitoksista. 

Tärkeimpiä tietolähteitä ovat Studera.nu sekä yliopistojen ja korkeakoulujen omat verkkosivut. Englanninkielisistä ohjelmista Ruotsin korkeakouluissa löytyy tietoa myös Study in Sweden -sivustolta. Universitetskanslersämbetet julkaisee verkkopalvelussaan tilastotietoa ruotsalaisista korkeakouluista

Palaa otsikoihin

Pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuus ruotsalaiseen korkea-asteen oppilaitokseen edellyttää, että sinulla on vähintään yleinen korkeakoulukelpoisuus (grundläggande behörighet). Sen lisäksi monilla aloilla vaaditaan opiskelualaan liittyviä aiempia kurssisuorituksia (särskilda behörighet). Arvosanasi eivät vaikuta hakukelpoisuuteen. 

Jos olet hakukelpoinen tiettyyn koulutusohjelmaan, pääset kilpailemaan opiskelupaikoista muiden hakijoiden kanssa. Arvosanasi vaikuttavat lopulta siihen, saatko opiskelupaikan.  Vaikka täyttäisit kelpoisuusvaatimukset tiettyyn koulutusohjelmaan, ei silti ole varmaa, että saat opiskelupaikan.

Yleisen korkeakoulukelpoisuuden (grundläggande behörighet) ehdot Ruotsin korkeakouluissa täyttyvät, jos hakijalla on korkeakoulukelpoisuus Suomessa ja riittävä ruotsin ja englannin taito. Keväällä 2010 tai myöhemmin lukionsa päättäneiltä vaaditaan myös tietty määrä hyväksytysti suoritettuja matematiikan opintoja. Käytännössä lukion lyhyen matematiikan kurssien suorittaminen riittää yleiseen korkeakoulukelpoisuuteen. Yleisen korkeakoulukelpoisuuden voi saada myös työkokemuksen perusteella.

Palaa otsikoihin

Ruotsin kieli

Suomalaisilta, joiden äidinkieli on suomi, edellytetään vähintään kolmen vuoden tai viiden kurssin lukiotasoisia ruotsin kielen opintoja, jotta yleinen kelpoisuusvaatimus täyttyy ruotsin kielen osalta. Ruotsin kielen arvosanan tulee olla hyväksytty eli vähintään 5. Jos olet suorittanut lukiotason opintosi ruotsiksi, ruotsin kielen yleinen kelpoisuusvaatimus täytyy automaattisesti.

Joihinkin yksittäisiin koulutusohjelmiin ruotsin kieli voi edelleen olla erityisenä kelpoisuusvaatimuksena (Svenska B tai Svenska 3), vaikka se onkin harvinaista. Tämän kielitaitotason voi saavuttaa esimerkiksi TISUS-kokeella (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) tai kirjoittamalla ruotsin äidinkielenä yo-kirjoituksissa. Suomessa TISUS-koetta järjestää Jyväskylän yliopiston kielikeskus. 

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto ruotsin kielessä (taso 5) saattaa myös olla yksi vaihtoehto: Opetushallitus: yleiset kielitutkinnot

Palaa otsikoihin

Englannin kieli

Englannin kielen yleisen hakukelpoisuuden voi saavuttaa opiskelemalla englantia lukiossa A-kielenä 6 kurssia tai B1- tai B2-kielenä 7 kurssia. Kelpoisuusvaatimus voi olla korkeampikin eli Engelska 6 tai engelska A, joka vastaa 8 kurssia A-kielenä tai pitkää oppimäärää ylioppilaskirjoituksissa. Englannin kielen taidon voi osoittaa tarvittaessa myös esim. TOEFL-, IELTS- tai Cambridge first Certificate -testillä. Jos haet kokonaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, tarkista kielitaitovaatimukset suoraan oppilaitoksesta!

Antagning.se: Det här behöver du ha

Palaa otsikoihin

Ainekohtaiset kelpoisuusvaatimukset

kurssit ruotsi suomi

Erityisillä pääsyvaatimuksilla (särskilda behörighet) tarkoitetaan eri yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelmiin ja kursseihin sidottuja kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimukset perustuvat toisen asteen opinnoissa suoritettuihin kursseihin, jotka liittyvät tiettyyn opintoalaan.

Vaatimukset on ilmaistu Ruotsin lukiojärjestelmän omilla koodeilla, esimerkiksi Fysik2 tai Historia 1B. UHR:n sivuilla julkaistuista taulukoista selviää, mitä suomalaista kurssimäärää tai laajuutta kukin koodi vastaa. 

Katso tästä taulukosta, miten suomalaiset lukiokurssit vastaavat ruotsalaisia kelpoisuusvaatimuksia:
Behörighetsgivande utbildning, Finland gymnasieutbildning 2008–2018

Jos olet aloittanut lukion syksyllä 2016 tai myöhemmin, käytä tätä taulukkoa:
Behörighetsgivande utbildning, Finland 2015 års läroplan

Katso tästä taulukosta, miten nykyiset suomalaiset opinnot ammatillisessa koulutuksessa vastaavat ruotsalaisia kelpoisuusvaatimuksia:
Behörighetsgivande utbildning, Finland yrkesutbildning Grundexamen

Bedömningshandboken-sivun taulukoista löytyvät myös aiempien vuosien opintoja vastaavat taulukot ja ahvenanmaalaisten lukiokoulutusten vastaavuudet:
Bedömningshandboken - alla länder

Jos et täytä yleistä korkeakoulukelpoisuutta tai erityisiä pääsyvaatimuksia, voit täydentää puuttuvia kursseja esimerkiksi suomalaisessa aikuislukiossa. Jos haluat korottaa kurssien arvosanoja ja siten yrittää vaikuttaa meritvärde-lukuusi, voit suorittaa kursseja ruotsalaisissa komvux-oppilaitoksissa.

Palaa otsikoihin

Etsi koulutusohjelmia Antagning.se-sivustolta

Etsi koulutusohjelmia Antagning.se-sivuston hakukoneen avulla. Käytä tarvittaessa hakutulosten suodattimia (Fler sökalternativ). Voit rajata hakusi esimerkiksi vain koulutusohjelmiin (program), jolloin saat suppeammat opintokokonaisuudet suodatettua pois hakutuloksista. Näet hakukelpoisuusvaatimukset hakutulosten yhteydessä. Vinkkejä Antagning.se-sivuston hakukoneen käyttöön ja kelpoisuusvaatimusten ymmärtämiseen:
Vinkkejä koulutusohjelmien ja hakukelpoisuusvaatimusten löytämiseen Antagning.se-palvelussa (pdf) (820.6 KB)

Ammattiin valmistaviin korkeakouluopintoihin (yrkesexamen), kuten esimerkiksi lääkärikoulutukseen, on samat kelpoisuusvaatimukset Ruotsin kaikissa korkeakouluissa. Yleisiin korkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa oppilaitokset päättävät itse, mitä erityisiä hakukelpoisuusvaatimuksia ne hakijoille asettavat. 

Vuodesta 2010 alkaen kelpoisuusvaatimukset on lisäksi ryhmitelty koulutusalakohtaisesti 17 eri ryhmään (områdesbehörighet). Suomalaishakijoiden ei kuitenkaan tarvitse yleensä välittää niistä, sillä koulutusalaryhmät viittaavat suoraan ruotsalaiseen lukiokoulutukseen.

Jos haluat kysyä tarkempia tietoja hakukelpoisuusvaatimuksista tai siitä, täytätkö kriteerit sinua kiinnostaviin koulutusohjelmiin, ota yhteyttä korkeakoulujen hakutoimistoihin.

Palaa otsikoihin

Yhteishaku

Jos haet yhteishaussa ruotsinkieliseen opetukseen, lähetä hakemuksesi Antagning.se-palvelussa . Jos haet opiskelupaikkaa englanninkielisistä koulutusohjelmista, lähetä hakemuksesi Universityadmissions.se-palvelussa Sekä hakemuksen että liitteiden pitää olla perillä määräaikaan mennessä.

Voit luoda käyttäjätilin (användarkonto), vaikka sinulla ei olisikaan ruotsalaista henkilötunnusta. Järjestelmä ei tunnista suomalaisia henkilötunnuksia, joten luo tili kohdassa "skapa användarkonto utan svenskt personnummer". Tällöin käyttäjätunnuksena (användarnamn) toimii ilmoittamasi sähköpostiosoite, ei “personnummer”.

Suomalaisia koulutodistuksia ei tarvitse käännättää ruotsiksi, vaan voit liittää skannatut alkuperäiset todistukset sähköiseen hakemukseen. EU/ETA-maiden kansalaisilta ei peritä haku- tai lukukausimaksuja Ruotsissa. Todistaaksesi Suomen kansalaisuutesi liitä hakemukseesi kopio passistasi tai henkilöllisyystodistuksestasi. 

Voit lähettää jälkikäteen kopiot niistä todistuksista, joita sinulla ei vielä ole varsinaisen hakuajan päättyessä UHR:n (Universitets- och högskolerådet) ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Viimeiset täydennyspäivämäärät ovat yleensä kesäkuun puolivälissä, kun opinnot alkavat syksyllä, ja joulukuun alussa, kun opinnot alkavat keväällä. Jätä kuitenkin itse hakemus verkossa ennen kun varsinainen hakuaika päättyy.

Palaa otsikoihin

Hakuväylät

Suomalaishakijat hakevat opiskelupaikkoja samoissa kiintiöissä ruotsalaisten kanssa. Suurin osa hakijoista hakee opiskelupaikkaa todistusarvosanojen perusteella (betygsurval). Högskoleprov-kokeen suorittaneet suomalaiset voivat kilpailla opiskelupaikoista kahdessa kiintiössä (betygsurval ja provurval).

Palaa otsikoihin

Betygsurval eli todistusten perusteella haku

Hakijat valitaan lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Valinnassa huomioidaan päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo ja ylioppilastodistuksen arvosanat. Pakollisten kokeiden yo-arvosanat otetaan huomioon aina. Valinnaisten kokeiden arvosanat otetaan huomioon, jos ne korottavat keskiarvoasi. Valmistumisen jälkeen korotettuja suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja ei oteta haussa huomioon.

Universitets- och högskolerådet (UHR)  laskee ulkomaalaisille hakijoille todistusten perusteella pistemäärän (meritvärde) 10,00-20,00 todistusten vertailua varten. Sen lisäksi voi vielä saada max. 2,50 lisäpistettä, joka lasketaan myös todistustesi perusteella.

Jos haet opiskelupaikkaa ammatillisen tutkinnon perusteella, voit tarkistaa pisteytyksen periaatteet Antagning.se-verkkopalvelusta.

Palaa otsikoihin

Provurval eli valintakokeen perusteella haku

Voit tulla valituksi myös valintakoeryhmän kautta, jos sinulla on voimassaoleva högskoleprov-tulos ja täytät muut koulutusohjelman tai -kurssin valintakriteerit. Tässä valintaryhmässä voit saada pisteitä myös työkokemuksesta, jos olet työskennellyt vähintään 5 vuoden ajan vähintään puolipäiväisesti.

Högskoleprovet on korkeakouluvalmiutta mittaava koe, joka järjestetään kahdesti vuodessa. Koe ei ole pakollinen, mutta sen suorittamalla voi kilpailla molemmissa valintaryhmissä (betygsurval ja provurval) samanaikaisesti ja näin lisätä sisäänpääsymahdollisuuksia ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin. Kokeen voi tehdä paitsi Ruotsissa, myös Suomessa. Menestyäkseen kokeessa ruotsin kielen taidon on oltava hyvä, sillä koe on sama niin ruotsia äidinkielenään puhuville kuin muillekin. 

Noin kolmasosa Ruotsin korkeakoulujen opiskelijapaikoista täytetään högskoleprov-tulosten perusteella. Kokeen suorittaminen voi olla järkevää erityisesti niillä opiskelualoilla, joissa kilpailu sisäänpääsystä on kovaa, kuten esimerkiksi lääketieteessä, oikeustieteessä ja psykologiassa. Lisätietoja Studera.nu-verkkosivustolla

Joillain aloilla opiskelijavalinnoissa käytetään myös haastatteluja tai pääsykokeita, mutta se on harvinaista. Tarkista valintaperusteet suoraan tiedekunnista.

Palaa otsikoihin

Vertailuluvun laskeminen

Sinun ei tarvitse laskea vertailulukuasi hakulomakkeelle, vaan yhteishaun järjestäjä UHR laskee sen puolestasi osana hakuprosessia. 

Voi kuitenkin olla kiinnostavaa tietää, miten pisteet lasketaan. Jos haluat syventyä yksityiskohtaisiin tietoihin pistelaskusta, tutustu UHR:n tuottamiin tietoihin ja esimerkkeihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä suoraan UHR:n asiakaspalveluun Antagning.se-palvelun kautta.

Antagning.se: Så här räknas dina utländska betyg om

Antagning.se: Elina från Finland söker till läkarprogrammet

Universitets- och högskolerådet (UHR): Betygsurval

Palaa otsikoihin

Aikaisempien hakukierrosten tilastot

Universitets- och högskolerådet (UHR): Antagningsstatistik

Opetushallitus: Ruotsi-opas: Aikaisempien hakukierrosten tilastot


Palaa otsikoihin