Opiskelun arki Ranskassa

Tuttavuuksien solmiminen ranskalaisessa yliopistomaailmassa riippuu omasta aloitteellisuudesta ja sosiaalisista taidoista. Hyvä ranskan kielen taito on huomattava apu. Ranskassa arvostetaan keskustelutaitoa eikä viihdytä hiljaisuudessa, joten kielitaito ja ”small talkin” osaaminen ovat käytännössä edellytys yliopistoyhteisöön integroitumiselle ja ranskalaisiin tutustumiselle. 

Lukuvuosi

Ranskalaisten yliopistojen lukuvuosi alkaa syys-lokakuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. Lukukausia on kaksi, lokakuusta tammikuun puoleenväliin ja helmikuun alusta kesäkuun alkuun. Ensimmäinen tenttikausi (examens partiels) on tammi-helmikuussa ja varsinainen tenttikausi (examens) sijoittuu touko-kesäkuulle. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua uusintatentteihin syyskuussa.

Opiskelukulttuuri

Kursseilla opetus koostuu luennoista (cours magistraux) ja pienryhmätyöskentelystä (TP – travaux pratiques tai TD – travaux dirigés). Pienryhmiin ilmoittaudutaan yleensä etukäteen, luennoille ei. Luennoilla saattaa olla etenkin alkuvuodesta runsaasti väkeä. Kurssien väli- ja lopputentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.


Suomalaiseen korkeakouluopiskeluun verrattuna ranskalaisten korkeakoulujen kurssit ovat usein suuritöisempiä. Kursseilla myös edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja esseitä, esitelmiä ja muita harjoitustehtäviä on paljon.


Suomalaiselta opiskelijalta opintojen suorittaminen voi vaatia vielä enemmän töitä kuin ranskalaisilta, koska vieraan kielen käyttäminen aiheuttaa lisäponnistuksia. Lisäksi esimerkiksi kirjallisissa töissä ranskalaisten käytäntöjen oppiminen vie aikansa.

Ranskan kielen opiskelu

Ranskan kielen taitosi kehittyy sitä mukaa, kun oleskelet maassa. Useissa yliopistoissa voi suorittaa opintojen ohella ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja ranskan kielikursseja. Osa yliopistoista järjestää näitä kursseja ulkomaalaisille opiskelijoilleen ennen opintojen alkua.

Ranskaa voi opiskella kielikursseilla myös yliopiston ulkopuolella. Kursseja järjestävät mm. Alliance française, Institut catholique, kaupungit ja lukuisat yksityiset oppilaitokset. Ranskan ulkoministeriön julkaisemassa FLE-luettelossa (français langue étrangère)  on listattu kaikki valtion laatumerkin saaneet kurssijärjestäjät eri puolilla Ranskaa. Mukana on yksityisiä kielikouluja ja julkisia oppilaitoksia. Kielikurssit ovat maksullisia eikä apurahoja ole tarjolla harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Qualité FLE

Opiskelijajärjestöt

Ranskassa ei ole samantapaisia opiskelijoiden edunvalvontaa hoitavia ainejärjestöjä kuin suomalaisissa yliopistoissa. Kampuksilla toimii suurempia Bureau des étudiants -organisaatioita (BDE), joiden painopiste on vapaa-ajan toiminnassa.

Valtakunnallinen CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) ja alueellinen CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) ovat Ranskan opetusministeriön alaisia opiskelijoiden etuja valvovia organisaatioita, jotka auttavat paitsi asumiseen myös ruokailuun, vapaa-aikaan ja kaikkiin muihinkin opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä.

Edunvalvontaa harjoittavat koko maan kattavat järjestöt kuten UNEF (Union nationale des étudiants de France) ja Fage (Fédération des associations générales étudiantes). Ne ovat luonteeltaan poliittisia ja muistuttavat toiminnaltaan ammattiliittoja

CNOUS

UNEF

Fage