Skip to Content

Ammattiin opiskelevien vaihtojaksot

Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavat opiskelijat voivat lähteä opintojensa aikana vaihtoon toiseen maahan. Opiskelijan tulee yleensä olla täysi-ikäinen, joten vaihto soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuoden opiskelijoille.

Opiskelijat lähtevät ulkomaanjaksolle joko yksin tai pienissä ryhmissä. Vaihto kestää tyypillisesti 1-2 kuukautta, mutta jotkut oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuden myös pidempiin vaihtojaksoihin. Osa kouluista puolestaan järjestää 1-2 viikon pituisia vierailuja ulkomaille.

Työssäoppimista ja opiskelua

Ammatillisessa koulutuksessa vaihto on yleensä opintoihin kuuluvaa työssäoppimista ulkomaisessa työpaikassa. Työtehtävät liittyvät opiskelijan omaan alaan.

Vaihtojakso voi olla myös opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa tai jaksoon voi kuulua sekä työssäoppimista että opiskelua. Ulkomailla suoritetut opinnot ja työssäoppiminen ovat pääsääntöisesti osa suomalaista tutkintoa.

Ulkomaiset vaihto-opinnot sopivat osaksi kaikkien alojen tutkintoja, mutta oppilaitosten kansainväliset yhteydet vaihtelevat aloittain. Valtaosa yhteistyökumppaneista on Euroopasta, mutta osa oppilaitoksista tarjoaa opiskelu- tai työssäoppimispaikkoja myös Euroopan ulkopuolella.

Voit myös etsiä itse ulkomaisen oppilaitoksen tai työnantajan, jonka palveluksessa haluat suorittaa ulkomaanjaksosi!

Ulkomaan jakson kustannukset

Oppilaitokset myöntävät työssäoppimisjaksoihin tukea tapauskohtaisesti. Tuen suuruuteen vaikuttavat jakson pituus ja kokonaiskustannukset.

Oppilaitokset kattavat matka- ja oleskelukuluja usein eri opiskelijavaihdon ohjelmista. Suosituimmat ohjelmat ovat EU:n rahoittama Erasmus+ -ohjelma (Leonardo da Vinci) sekä pohjoismaisen yhteistyön Nordplus-ohjelma. Opiskelijan kannattaa varata myös omaa rahaa työssäoppimisjaksolle.

Lisätietoja vaihtojaksoista saat omasta oppilaitoksestasi! Oppisopimuksella ammattiin opiskelevat voivat kääntyä oppisopimustoimistonsa puoleen.

Päivitetty 08.09.2015   Tulosta
Back to top