Skip to Content
Lukio ulkomailla

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Lukio ulkomailla

Toisen asteen yleissivistävissä oppilaitoksissa ulkomailla suoritetaan maan koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto. Opetuksen sisältö voi poiketa Suomen lukioissa opiskeltavista aineista, ja tapa opiskella tai oppituntien määrä saattaa olla erilainen. Opetuskielenä on yleensä maan virallinen kieli.

Monissa maissa on myös kouluja, joiden opetuksessa yhdistyy kahden maan koulutusjärjestelmät tai opinnoissa painotetaan jonkin vieraan kielen ja kulttuurin opetusta. Tällaisia kouluja ovat esimerkiksi saksalainen koulu ja suomalais-ranskalainen koulu Helsingissä.

Kouluista ja pääsyvaatimuksista, sekä hakuajoista ja kustannuksista saa parhaiten tietoa maan opetusviranomaisilta ja suoraan oppilaitoksista.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Kansainvälisen International Baccalaureate –tutkinnon voi suorittaa lähes kaikkialla maailmassa. Opetuskielenä on yleensä englanti, joissain maissa ranska ja/tai espanja. Tutkinnon voi tehdä myös Suomessa, jolloin kaksivuotista IB-linjaa edeltää vuoden kestävä valmistava luokka.

IB-tutkintoa voi hakea suorittamaan esimerkiksi United World Collegeen. UWC-koulut ovat kansainvälisiä oppilaitoksia, joissa nuoret eri puolilta maailmaa asuvat ja opiskelevat tiiviisti yhdessä kahden vuoden ajan. Opetus on englanniksi lukuun ottamatta vieraiden kielten tunteja ja Costa Ricassa sijaitsevaa UWC-koulua, jossa annetaan opetusta myös espanjaksi.

Kouluihin haetaan lukion ensimmäisen vuoden aikana, 16-17-vuotiaana. Suomen UWC-yhdistys myöntää vuosittain kymmenkunta stipendiä suomalaisille lukiolaisille. Suomalaiset voivat siis hakea kahdestatoista UWC-koulusta kymmeneen.

Eurooppa-koulut ovat kaikille avoimia julkisia oppilaitoksia. Pääsyvaatimukset ovat kuitenkin koulukohtaisia. Kaksivuotisen lukion lopuksi suoritetaan koulun oma ylioppilastutkinto European Baccalaureate.

Eurooppa-koulut on perustettu EU-organisaatioissa työskentelevien lasten opetusta varten, joten heillä on oikeus saada ilmainen opetus näissä kouluissa. Muilta oppilailta peritään lukukausimaksuja. Kouluja on tällä hetkellä 14 eri puolilla Eurooppaa. Helsingin eurooppalaisessa koulussa annetaan Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Suomalainen lukio ulkomailla

Espanjassa toimiva Aurinkorannikon suomalainen koulu on toistaiseksi ainoa ulkomailla sijaitseva koulu, joka tarjoaa suomalaista lukio-opetusta. Koulussa on mahdollista opiskella yksittäisiä jaksoja tai koko lukuvuoden ajan. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään keväisin ja syksyisin samaan aikaan kuin Suomessa. Opetus on maksullista.

Mikäli suomalaisen lukion opintoja haluaa suorittaa muualla maailmassa, vaihtoehtona on etälukio-opiskelu. Etälukiossa voi suorittaa yksittäisiä lukiokursseja tai koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Tutkinnon jatko-opintokelpoisuus

Suomessa ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli mahdollisuuden hakea korkeakouluopintoihin. Muista ylioppilastutkinnoista ainoastaan IB-tutkinto, saksalainen Reifeprüfung–tutkinto sekä Eurooppa-kouluissa järjestettävä European Baccalaureate–tutkinto antavat samanlaisen kelpoisuuden.

Jonkun muun ylioppilastutkinnon suorittaneena voit hakea suomalaisiin korkeakouluihin ainoastaan ns. erillisvalinnan kautta. Tarkista hakumenettely ja hakuajat suoraan siitä suomalaisesta korkeakoulusta, johon aiot pyrkiä.

Jos päätät hakea korkeakouluun ulkomailla, selvitä silloinkin etukäteen antaako suorittamasi ylioppilastutkinto sinulle hakukelpoisuuden kyseisessä maassa tai korkeakoulussa. Selvitä myös oppilaitosten muut pääsyvaatimukset.

Päivitetty 03.11.2014   Tulosta
Back to top