Skip to Content
Ammatillinen tutkinto ja oppisopimusopiskelu

Ammatillinen tutkinto ja oppisopimusopiskelu

Ammatillinen koulutus saattaa muissa maissa poiketa huomattavasti suomalaisesta järjestelmästä. Koulutusjärjestelmän rakenteen, oppilaitostyyppien ja opetettavien alojen lisäksi pohjakoulutusvaatimukset, opetusmuodot, tutkintonimikkeet, tutkintojen tasot ja laajuudet vaihtelevat maasta toiseen.

Voit saada opintotukea tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelumaasta riippumatta, jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Lue lisää opintojen rahoittamisesta: Kustannukset ja rahoitus.

Opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen

Pääsyvaatimuksena toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin on yleensä vähintään peruskoulun päättötodistus ja riittävä kielitaito. Mahdolliset ikärajavaatimukset tulee myös ottaa huomioon. Opinnot suoritetaan pääasiassa maan omalla kielellä.

Hakuajoista ja pääsyvaatimuksista voit tiedustella suoraan oppilaitoksista.

Opinnot voivat kestää 1–5 vuotta ja sisältävät usein työssäoppimista opiskelualan työpaikoissa. Teorian ja työssäoppimisen suhde tutkinnoissa vaihtelee maittain.

Tutkinto oppisopimusopiskeluna

Joissakin maissa ammatillisia tutkintoja suoritetaan oppisopimukseen perustuvana koulutuksena, jolloin osa koulutuksesta suoritetaan oman alan yrityksessä.

Oppisopimuskoulutuksen perinteisissä vahvoissa maissa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä työnantajajärjestöt (esimerkiksi Industrie- und Handelskammer Saksassa ja Wirtschaftskammer Itävallassa) koordinoivat oppisopimuskoulutusta, ja niiden kautta saa parhaiten tietoa koulutusjärjestelmästä ja mahdollisuuksista.

Oppisopimusopiskelijalla tulee olla valmiina työpaikka, jossa koulutus tapahtuu. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä järjestöt tukevat työnetsintää esimerkiksi erilaisten verkkopalveluiden ja messujen kautta.

Ranskassa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koordinoivat myös eri alojen työnantajajärjestöt. Esimerkiksi pienteollisuuden työnantajajärjestöllä (Chambres de Metiers et de l’Artisanat) on omia koulutuskeskuksia ja kouluja ympäri maata.

Tanskassa oppisopimuskoulutus on vahvasti oppilaitosten koordinoimaa. Myös Britanniassa koulutusta ohjataan koulutuksen järjestäjien kautta. Tietoa Britannian oppisopimuspaikoista voi etsiä esimerkiksi National Apprenticeship Servicen verkkosivuilta.

Etelä-Euroopassa oppisopimuskoulutus on usein koulun tai alueellisen hallinnon koordinoimaa eikä välttämättä sisällä työsuhdetta työnantajaan kuten esimerkiksi saksankielisissä maissa tai Suomessa.

Päivitetty 19.02.2015   Tulosta
Back to top