Skip to Content

Opintotuki opintojen rahoittajana

Suomalaista opintotukea myönnetään myös opintoihin ulkomailla. Opintotukea voi saada koko tutkinnon suorittamista varten, sekä suomalaiseen tutkintoon liittyviin opintoihin eli opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Voimassa olevat tukisummat voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Tukea tutkintoon johtavaan koulutukseen

Kelan opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opinnot vastaavat Suomessa tuettavia opintoja. Opiskelun pitää olla päätoimista ja tutkintoon johtavaa; etäopintoihin ja yksittäisille kursseille ei saa tukea.

Lisäksi oppilaitoksen tulee olla valtion tukema, maan opetusviranomaisten valvoma tai akkreditoitu. Akkreditoinnilla tarkoitetaan oppilaitoksen laadun arviointia ja valvontaa. Lisätietoa akkreditoinnista saat Kelasta. Myös yksityiseen oppilaitokseen voi saada opintotukea, jos oppilaitos on julkisen valvonnan alainen.

Kiinnostuksesi kohteena olevan oppilaitoksen opintotukikelpoisuudesta voit kysyä Kelasta, mutta opintotukea voit hakea vasta kun olet saanut kirjallisen vahvistuksen pääsystäsi oppilaitokseen. Kela tekee päätöksen myönnettävästä opintotuesta hakemuksesi saatuaan.

Opintotuen saamisen ehtona on, että ulkomailla oleskelun on oltava luonteeltaan tilapäistä ja lähinnä opiskelusta johtuvaa. Myös koko tutkintoa suorittavan opiskelijan katsotaan olevan ulkomailla tilapäisesti, vaikka opinnot kestäisivät useamman vuoden.

Lisäksi edellytetään mm. että hakijalla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden aikana.

Päivitetty 03.05.2016   Tulosta
Back to top