Skip to Content
Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Lukukausimaksut ulkomailla

Lukukausimaksut vaihtelevat maiden välillä suuresti. Lukukausimaksujen lisäksi opiskelijan tulee ottaa huomioon matka- ja elinkustannukset, minkä vuoksi koko tutkinnon lopullista hintaa voi olla vaikea arvioida.

Euroopasta löytyy maksutonta opetusta

Britannia, erityisesti Englanti, on Euroopan kalleimpia maita opiskella. Lukukausimaksuja joutuu maksamaan keskimäärin noin 11 000 euroa vuodessa. Kustannukset vaihtelevat Britanniassa alueittain. Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on käytössä lukukausimaksut, mutta Skotlannissa alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on maksutonta EU:n alueelta tuleville opiskelijoille.

Alemman korkeakoulututkinnon kustannukset voivat kohota yli 5000 euroon Liettuassa, Unkarissa, Sloveniassa ja Virossa. Vironkieliset tutkinnot ovat maksuttomia, jos opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä vuodessa. Muilla kielillä suoritettavat ja yksityisten korkeakoulujen tarjoamat tutkinnot ovat kuitenkin maksullisia.

Maksukäytänteissä on kuitenkin eroja maissa, joissa on lukukausimaksut. Esimerkiksi Espanjassa maksut riippuvat mm. koulutusalasta ja suoritettujen opintopisteiden määrästä. Keskimäärin kustannukset ovat 1 000–2 000 euron tuntumassa. Alankomaissa opinnot kustantavat noin 2 000 euroa vuodessa. Irlannissa EU-alueen opiskelijat maksavat yleensä lukukausimaksujen sijasta noin 2 500 euron vuosittaisen rekisteröitymismaksun.

Opiskelu on maksutonta sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon osalta kaikissa Pohjoismaissa, Saksassa ja Itävallassa. Yksityiset oppilaitokset saattavat periä kuitenkin maksuja, joiden määrä vaihtelee mm. oppiaineen tai opetuskielen mukaan.

Englanninkielisissä maissa lukukausimaksut ovat korkeita

Pohjois-Amerikan korkeakouluissa lukukausimaksut ovat korkeita. Yhdysvalloissa ja Kanadassa yksityiset yliopistot ovat kalleimpia, kun taas kaksivuotiset community colleget halvimpia. Näissä oppilaitoksissa lukukausimaksut ovat yleensä noin 6 000 euroa. Yhdysvalloissa opiskelevan kannattaa varautua keskimäärin noin 15 000–22 000 euron suuruisiin lukukausimaksuihin. Kanadassa perustutkinto-opiskelijan lukukausimaksu on noin 13 000 euroa.

Pohjois-Amerikassa opiskelevat maksavat lukukausimaksujen lisäksi lisämaksuja. Niihin sisältyvät mm. oppikirjat ja muut materiaalit, asuminen ja ruoka kampuksella, vakuutukset ja terveydenhuolto. Yleensä yliopistoihin haettaessa maksetaan myös 30–70 euron hakumaksu. Osa yliopistoista saattaa kuitenkin myöntää kansainvälisille opiskelijoille stipendejä tai muita apurahoja, mikä laskee vuosittaista kokonaishintaa.

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa opiskelukustannukset vaihtelevat korkeakoulusta ja suoritettavasta tutkinnosta riippuen. Alempi korkeakoulututkinto maksaa sekä Australiassa että Uudessa-Seelannissa noin 10 000–22 000 euroa vuodessa. Ylemmästä korkeakoulututkinnosta joutuu Australiassa maksamaan noin 13 500–25 000 euroa vuodessa.

Kiinassa lukukausimaksut vaihtelevat noin 2 000–7 000 euroon. Jotkut yliopistoista saattavat periä pienen hakumaksun. Kiinan kielellä opiskelevat ulkomaiset opiskelijat voivat hakea Kiinan valtion apurahaa opintojensa rahoittamiseksi.

Japanissa ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat maksavat koulutuksesta saman verran kuin japanilaiset opiskelijat. Valtion ja kuntien koulutusohjelmat maksavat noin 5 700–6 500 euroa vuodessa. Yksityisissä korkeakouluissa hinnat ovat korkeampia.

Alojen välillä eroja

Tietyt alat, kuten lääke- ja eläinlääketieteelliset koulutusohjelmat ovat usein monia muita aloja kalliimpia. Esimerkiksi Itä-Euroopan maissa lukukausimaksut vaihtelevat 5 000–11 000 euron välillä. Puolassa englanninkielinen lääketieteellinen koulutus maksaa noin 9 000–11 000 euroa vuodessa. Bulgariassa ja Romaniassa lukukausimaksu on hieman halvempi, noin 5 000–8 000 euroa. Virossa lääketieteellinen koulutus maksaa vuodessa noin 11 000 euroa.

Pääsääntöisesti muidenkin alojen englanninkieliset koulutusohjelmat voivat olla maan omalla kielellä järjestettävää opetusta kalliimpia.

Kysy opiskelukustannuksista suoraan sinua kiinnostavasta oppilaitoksesta heti, kun alat suunnitella opintoja ulkomailla. Ota huomioon kokonaiskustannuksia arvioidessasi myös muut opintoihin liittyvät pakolliset maksut, matkakustannukset Suomesta sekä elinkustannukset siinä maassa ja kaupungissa, johon aiot lähteä opiskelemaan.

Päivitetty 20.11.2015   Tulosta
Back to top