Skip to Content

Apurahaa opiskeluun?

Apurahoja on tarjolla sitä enemmän, mitä pidemmälle opinnoissa on edetty. Opintojen alkuvaiheessa apurahaa voi olla vaikea löytää, sillä suurin osa apurahoista on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimukseen.

Apurahoja myöntävät esimerkiksi säätiöt ja rahastot. Usein apurahat ovat alakohtaisia ja perustuvat opintomenestykseen. Myös vastaanottavalla oppilaitoksella voi olla apurahoja omille opiskelijoilleen.

Jokainen apurahoja myöntävä organisaatio niin Suomessa kuin ulkomailla määrittelee omat hakuehtonsa. Apurahojen hakuaika on yleensä vain kerran vuodessa, joten mahdollisuuksien selvittäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Voit etsiä apurahoja sivun oikean laidan linkkilistan avulla. Apurahoja voi tiedustella myös kohdemaan viranomaisilta.

Apurahoja perustutkinnon suorittajille:

  • kielikurssiapurahat kyseisen kielen vähintään aineopintotason opiskelijoille
  • apurahat tietyn maan kieleen ja kulttuuriin liittyviin opintoihin maisteritason opiskelijoille
  • Venäjän valtion apurahat perustutkinto-opiskelijoille
  • muut maakohtaiset apurahat, esimerkiksi apurahat Japaniin ja Yhdysvaltoihin

Opiskelijavaihto-ohjelmien kautta ulkomaille lähtevät saavat usein pienen apurahan omalta oppilaitokseltaan. Vaihtosopimuksiin myös kuuluu, että mahdollista lukukausimaksua ei tarvitse maksaa. Lisäksi monissa vaihto-ohjelmissa voi saada tukea erityistarpeisiin, esimerkiksi vammaisten apuvälineistä johtuviin kustannuksiin. Lue lisää Opiskelijavaihdosta.

Rahoitusta jatko-opintoihin

Jatko-opintoihin tarkoitettujen apurahojen hakuehdot voivat poiketa maittain mm. jatko-opintojen erilaisen määritelmän vuoksi. Monissa maissa kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettavat maisteriopinnot katsotaan jo jatko-opinnoiksi. Useimmat suomalaiset tahot jakavat apurahoja ainoastaan väitöskirjan tekijöille, eli maisterintutkinnon jälkeisiin opintoihin.

Opetushallituksen kautta haettavat maakohtaiset apurahat on tarkoitettu pääasiassa maisterintutkinnon jälkeisiin opintoihin ja tutkimukseen. Apurahojen myöntöperusteista päättävät kohdemaan viranomaiset. Myös Venäjän valtion apurahoja voi hakea jatko-opiskeluun sekä tutkimustyöhön Venäjällä. Lisätietoja löydät cimo.fi-verkkopalvelusta.

Erasmus Mundus -ohjelmassa opiskelevat voivat saada apurahaa maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittamiseen Euroopassa. Opiskelija hakee apurahaa suoraan oppilaitoksesta samalla kun hakee opiskelupaikkaa.

Päivitetty 08.02.2017   Tulosta
Back to top