Skip to Content

Oppilaitosten ja tutkintojen nimet

Oppilaitosten nimet eivät välttämättä kerro koulutustasoa, sillä korkeakouluista ja niihin valmistavista oppilaitoksista käytetään erilaisia nimityksiä.

Yhdysvalloissa college voi tarkoittaa korkeakoulua tai 2-vuotista community collegea. University tarkoittaa yleensä korkeakoulua, joka tarjoaa sekä perus- että jatkotutkintoja. University College voi olla maasta riippuen yliopisto tai korkeakoulu, mutta myös sen osa, joka valmistaa varsinaisiin akateemisiin korkeakouluopintoihin.

Britanniassa college tarkoittaa usein joko lukiota tai ammatillista oppilaitosta (Sixth Form College ja Further Education College). Korkeakoulut ovat nimeltään colleges of higher education.

Ammattikorkeakouluista saatetaan joissain maissa käyttää englanniksi nimeä Universities of Applied Sciences, näin on esimerkiksi Sveitsissä ja Saksassa.

Eri kielissä tutkintonimikkeet voivat muistuttaa toisiaan, mutta ne eivät välttämättä ole samoja tutkintoja. Myös eri tutkintojen lyhenteet voivat olla toistensa kaltaisia tai samojen tutkintojen lyhenteet erilaisia, esimerkiksi lyhenteet BA, BSc, B.A ja B.S. viittaavat kaikki alempaan korkeakoulututkintoon eli suomalaisittain kandidaatin tutkintoon. MBA tarkoittaa yleensä liikkeenjohdon täydennyskoulutusta, joka on tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille.

Jatko-opinnoista puhuttaessa tarkoitetaan Suomessa tavallisesti ylemmän (eli maisteritasoisen) korkeakoulututkinnon jälkeisiä tohtoritason opintoja. Sen sijaan useissa maissa jatko-opiskelijaksi katsotaan maisteriopintoja suorittava opiskelija, joka on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Tällaisia maita ovat mm. Britannia ja Irlanti sekä Yhdysvallat ja Kanada.

Britanniassa jatko-opiskelija ja jatko-opinnot ovat postgraduate student ja postgraduate studies. Yhdysvalloissa ja Kanadassa vastaavat termit ovat graduate student ja graduate studies.

Yhteistutkinnot ja kaksoistutkinnot

Ulkomailla voit suorittaa myös yhteistutkinon (joint degree) tai kaksoistutkinon (double degree). Yhteistutkinnnot ovat eri maissa olevien korkeakoulujen yhdessä järjestämiä koulutusohjelmia, jotka johtavat yhteen tutkintotodistukseen. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan koulutusohjelmaa, joka johtaa kahteen tai useampaan tutkintotodistukseen. Osa kansainvälisten yhteis- ja kaksoistukintojen opinnoista suoritetaan ulkomailla, osa kotimaassa.

Koulutusohjelmista saa tietoa suoraan korkeakouluista. Suomalaisia yliopistoja osallistuu esimerkiksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin, joihin voi hakea suoritettuaan kandidaatin eli alemman korkeakoulututkinnon. Korkeakouluilla voi myös olla muita, omia yhteistutkinto-ohjelmia.

Päivitetty 29.10.2015   Tulosta
Back to top