Skip to Content
Oppilaitosten pääsyvaatimukset

Kuva: Pixabay

Oppilaitosten pääsyvaatimukset

Koulutusohjelmien pääsyvaatimukset vaihtelevat eri maissa. Koulutodistusten ja riittävän kielitaidon lisäksi korkeakoulut saattavat vaatia esimerkiksi pääsykokeen tai haastattelun läpäisemistä. Silti moniin koulutusohjelmiin voi päästä opiskelemaan pelkästään todistusarvosanojen ja kielitaidon perusteella.

Hakumenettely ja pääsyvaatimukset tulee aina tarkistaa suoraan oppilaitoksista kunkin koulutusohjelman osalta.

Pääsyvaatimukset alempaan korkeakoulututkintoon

Suomalainen ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus takaavat hakukelpoisuuden useimpien maiden korkeakouluihin. Myös ammatillinen koulutus antaa useimmiten hakukelpoisuuden korkeakouluihin, mutta tämä on varmistettava suoraan oppilaitoksesta.

Koulutusohjelmakohtaiset pääsyvaatimukset sisältävät usein vaatimuksia tiettyjen aineiden osalta eli todistuksista saatetaan ottaa huomioon suoritettujen kurssien määrä ja niiden arvosanat.

Useissa maissa edellytetään kielikokeen suorittamista tai kielitaidon osoittamista muilla tavoin. Kansainvälisesti käytettyjä akateemisia kielikokeita on useita, kuten englannin kielen IELTS (Academic) ja TOEFL. Kielitaidon voi joissain tapauksissa osoittaa kokeen tai testin sijasta esimerkiksi aiemmilla opinnoilla, jotka on suoritettu kyseisellä kielellä. Korkeakoulut päättävät itse, miten hakijat voivat todistaa kielitaitonsa.

Opiskelijat valitaan monissa maissa todistusarvosanojen perusteella, mutta myös pääsykokeita järjestetään. Kyse voi olla oppilaitoksen omasta tai koko maan yhteisestä valintakokeesta. Tarkempia tietoja pääsykokeiden yksityiskohdista saa suoraan oppilaitoksesta. Myös haastattelut ovat mahdollisia.

Lisäksi vaatimuksena voi olla jokin kansainvälinen tasokoe, joista monia voi suorittaa Suomessa. Tällaisia ovat esimerkiksi SAT ja GMAT, jotka mittaavat kielen lisäksi mm. matemaattisia taitoja tai luonnontieteiden osaamista.

Taideaineissa vaaditaan aina esimerkiksi työnäytteitä tai ennakkotehtävän tekemistä lahjakkuuden osoittamiseksi. Musiikin, tanssin ja näyttelemisen koulutusohjelmiin hakevien on syytä varautua koe-esiintymisiin. Valintakokeet voivat olla monivaiheisia. Soveltuvuutta voidaan mitata myös muissa aineissa.

Muita sisäänpääsyyn vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:

  • suosituskirjeet
  • motivaatiokirjeet
  • esseet
  • opintosuunnitelma
  • rahoitusselvitys
  • terveydentila
  • työkokemus
  • kiintiöt (esim. kansalaisuus).

Pääsyvaatimukset maisteriopintoihin

Maisteriopintoihin vaaditaan yleensä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa. Pääsyvaatimukset tulee selvittää oppilaitoksesta, johon on hakemassa.

Oppilaitokset arvioivat aiempien opintojen riittävyyden ja niiden sisällön sopivuuden jatko-opintoihin. Euroopassa opintojen jatkaminen toisessa maassa voi olla helpompaa kuin Euroopan ulkopuolella, sillä eurooppalaisia tutkintorakenteita on pyritty yhtenäistämään.

Päivitetty 15.02.2016   Tulosta
Back to top