Skip to Content
Opiskelupaikan valinta pääkuva

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Oppilaitoksen valinta ja yliopistojen rankinglistat

Korkeakoulun valinta on merkittävä päätös elämässäsi ja eri vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä huolellisesti. Voit käyttää apunasi esimerkiksi koulutusviranomaisten tuottamaa tietoa eri maista, kansainvälisiä ranking-listoja ja opiskelijoiden kokemuksia.

Maailman korkeakouluja laitetaan vuosittain paremmuusjärjestykseen erilaisten kriteereiden perusteella. Yliopistot jännittävät vuosittain sijoitustaan näillä rankinglistoilla, myös monet opiskelijat tutkivat niitä opiskelupaikkaa valitessaan. Rankinglistat ovat suosittuja mutta kiisteltyjä.

Useita eri listoja ja kriteerejä

Rankinglistoihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Arvostelijoiden mukaan rankingit kertovat vain vähän tutkimuksen, saati opetuksen laadusta. Lisäksi listat kattavat vain pienen osan maailman yliopistoista: listoille pääsee yleensä vain noin 400–500 arviolta 17 000 korkeakoulusta!

Maailmanlaajuisia yliopistojen rankinglistoja on useita, tunnetuimmat lienevät Shanghain yliopiston Academic Rankings of World Universities (ARWU) -vertailu ja Times Higher Educationin rankinglistat. Muita tunnettuja vertailulistoja ovat QS, Taiwanin korkeakoulujen arviointikeskuksen lista ja Webometrics. Myös uusia listoja on kehitteillä. Yksi uusimmista tulokkaista on saksalainen CHE-ranking.

Painopiste tutkimuksessa

Rankinglistat perustuvat erityisesti tutkimuksen tasoa kuvaaviin numeerisiin mittareihin, varsinaisia opetuksen laadun mittareita on vähän käytössä. Yliopistot laitetaan paremmuusjärjestykseen mm. tieteellisten julkaisujen määrän ja laadun sekä tutkijoiden vertaisarvioinnin perusteella.

Lisäksi eri listoilla on omia kriteereitään, jotka lisäävät yliopiston painoarvoa vertailussa. Esimerkiksi Shanghain-listalla otetaan huomioon tutkijoiden saamat Nobel-palkinnot; THE-listalla pidetään kansainvälistä yhteistyötä yhtenä laadun mittarina ja Webometrics puolestaan perustuu yliopistojen näkyvyyteen verkossa. Listojen arviointiperusteista kerrotaan tarkemmin niiden omissa verkkopalveluissa.

Listat ovat laadun mittareina ongelmallisia ja ne antavat oppilaitoksesta helposti yksipuolisen kuvan. Ne tuntuvat suosivan suuria ja tunnettuja yliopistoja. Arvioinneissa korostuu niin ikään englannin kielen ja kielialueen valta-asema tiedemaailmassa sekä tiettyjen oppialojen tulokset. Arviointikriteerit suosivat luonnontieteitä, mutta ne sopivat huonosti humanististen tai yhteiskuntatieteellisten aineiden arviointiin.

Rankingit eivät kerro koko totuutta

Nykyisellään rankinglistat eivät ole suureksi avuksi opiskelupaikan valinnassa niiden suppeiden arviointikriteereiden vuoksi. Viime aikoina on kuitenkin alettu kehittää rankinglistoja, jotka vastaavat paremmin myös opiskelijoiden tarpeisiin. Euroopan yliopistojen liitto (EUA) mainitsee esimerkkinä CHE-listan. EU-rahoitteisen U-Multirank-työkalun tavoitteena on siirtää painopistettä tutkimuksen arvioinnista korkeakoulujen perusopetuksen arviointiin.

Opiskelupaikkaa valitessa ei kannata tuijottaa liiaksi oppilaitoksen rankingsijoitusta. Maineikas huippuyliopisto ei välttämättä ole sinun tilanteeseesi ja suunnitelmiisi sopiva ratkaisu. Huomaa myös, että arvostetuimpiin yliopistoihin on tiukat pääsyvaatimukset. Usein myös lukukausimaksut ovat korkeita.

Julkisen valvonnan alaiset korkeakoulut

Tarkista myös, että kohdemaasi koulutusviranomaiset valvovat ja seuraavat valitsemasi korkeakoulun toimintaa. Tutustu kansainväliseen koulutusviranomaisten ENIC-NARIC-verkostoon, joka tuottaa tietoa korkeakoulutuksesta ja sen laadun valvonnasta eri maissa.

CIMOn Maatieto.net-sivustolle on koottu eri maiden viranomaisten tuottamaa tietoa hakemisesta opiskelemaan suomalaisten suosimiin maihin.

Epävirallinenkin koulutustieto voi olla hyödyllistä

Tutustu eri oppilaitosten tarjontaan omista lähtökohdistasi ja vertaile vaihtoehtoja. Mieti omia kiinnostuksen kohteitasi ja valmiuksiasi. Yritä kartoittaa muiden opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta eri maissa ja oppilaitoksissa. Tarinat maailmalta kertonevat rankingeja enemmän opetuksen tasosta ja tyylistä sekä opiskelijaelämästä.

Löydät epävirallista ja usein opiskelijoiden tuottamaa tietoa opiskelun arjesta sosiaalisen median kautta, esimerkiksi blogeista, Instagramista ja Facebook-ryhmistä. Sen lisäksi Maailmalle.net- ja Maatieto.net-sivustoilla on julkaistu kokemustarinoita opiskelusta eri maissa.

Oppilaitoksen laatuun ja maineeseen vaikuttavat myös sen kansainväliset verkostot. Tutki esimerkiksi sitä, minkälaisia vaihto-opiskelupaikkoja korkeakoulu tarjoaa. Saat samalla tietoa siitä, mihin voisit itsekin hakea vaihtoon, jos pääset opiskelijaksi kyseiseen korkeakouluun.

Päivitetty 07.12.2016   Tulosta
Back to top