Skip to Content
Etäopiskelu

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Etäopiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa

Etäopiskelu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa muiden maiden yliopistojen kursseja ja jopa tutkintokokonaisuuksia kotoa käsin. Etäopiskelu on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät esimerkiksi työ- tai perhetilanteen takia pysty osallistumaan kontaktiopetukseen. Etäopiskelu vaatii kuitenkin motivaatiota ja kykyä itsenäiseen opiskeluun sekä vastuunottoa omien opintojen edistämisestä. KELA ei myönnä opintotukea etäopiskeluun ulkomailla.

Suositut massaluennot

Etäopiskeluna voi suorittaa yksittäisiä kursseja esimerkiksi Britannian avoimessa yliopistossa (Open University). Viime vuosina maailmalla ovat yleistyneet MOOCsit (massive open online course), jotka ovat etäopiskeluna suoritettavia avoimia verkkokursseja, massaluentoja. Kurssit eivät johda kokonaiseen tutkintoon, vaan niiden avulla voi kehittää omia tietojaan tietyllä aihealueella. MOOC-kurssien avulla voi tutustua erityisesti amerikkalaiseen korkeakoulutukseen. Monet huippuyliopistot, kuten MIT ja Harvard, tarjoavat avoimia verkkokursseja. Luennoille voi usein osallistua ilman erillisiä maksuja, mutta virallinen todistus kurssin suorittamisesta maksaa yleensä erikseen.

MOOC-kurssit voivat olla hyvä tapa tutustua itseä kiinnostaviin aiheisiin, mikä saattaa helpottaa oman pääaineen valitsemista tulevaisuudessa. MOOC-kursseille rekisteröidytään, mutta esimerkiksi keskeyttämisestä ei tule seurauksia.

Opintoja suunnitellessa tulee ottaa huomioon oma kielitaito – monet maat tarjoavat opetusta ainoastaan maan omalla kielellä. Englanninkielisiäkin kursseja löytyy, mutta kielitaitovaatimukset on syytä tarkistaa ennen opintojen aloittamista.

Koko tutkinto etänä

Etäopiskelulla voi suorittaa myös kokonaisia tutkintoja. Tutkintojen suorittamisesta avoimissa yliopistoissa peritään lähes poikkeuksetta lukukausimaksuja. Toisinaan myös yksittäiset kurssit saattavat olla maksullisia, mutta yksityiskohtaiset tiedot tulee tarkistaa aina koulutusta tarjoavasta oppilaitoksesta. Tarkista lisäksi, vaatiiko tutkinnon suorittaminen myös osittaista läsnäoloa itse oppilaitoksessa, esimerkiksi tenttikauden aikana.

KELA ei myönnä opintotukea tutkintoon johtavaan koulutukseen ulkomaisessa oppilaitoksessa, jos opinnot on kokonaan järjestetty etäopintoina. CIMOn tiedossa ei ole apurahoja etäopintoihin ulkomailla.

Tunnista tutkintotehtailijat

Opetuksen laadusta ja oikeellisuudesta on hyvä ottaa selvää etukäteen, jos suunnittelet suorittavasi koko tutkinnon etäopiskeluna. Internetistä löytyy useita väärennettyjä tutkintoja myyviä sivustoja. Luotettavuutta voi arvioida saatavilla olevan informaation perusteella: onko opetusta tarjoava korkeakoulu maan viranomaisten valvoma ja onko ohjelman kestosta, lähtötasovaatimuksista ja muista tärkeistä asioista löydettävissä helposti tietoa? Yritä löytää myös muiden kokemuksia ja suosituksia! Selvitä koulutusohjelman pohjakoulutus- ja taitovaatimukset sekä oppimistavoitteet. Oppimisprosessi on vahvasti opiskelijalähtöistä, siksi omat taidot ja tiedot on syytä olla vaaditulla tasolla.

Huijauksen voi tunnistaa myös siitä, jos tutkinnon suorittamiseen menee keskimääräistä vähemmän aikaa, se on keskimääräistä kalliimpi tai vastaavasti lähes ilmainen.

Kansainvälistä tunnustusta saaneiden yliopistojen etäopiskelutarjonta on yleensä laadukasta. Korkeakoulujen lisäksi verkkokoulutusta järjestävät erilaiset voittoa tavoittelemattomat yritykset, kuten Khan Academy sekä kaupalliset koulutuksen tarjoajat kuten Udacity ja Coursera.

Ota myös selvää tutkinnon kelpoisuudesta Suomessa. Suomessa tutkintojen tunnustamispäätöksiä tekevät Opetushallitus ja alakohtaiset viranomaiset.

Päivitetty 19.02.2015   Tulosta
Back to top