Opiskelun arki Britanniassa

Brittiläisten korkeakoulujen lukuvuosi alkaa yleensä syys–lokakuussa ja päättyy kesäkuussa. Lukuvuosi jakautuu kahteen tai kolmeen lukukauteen.

Usein luentojen, seminaarien ja muiden kontaktituntien viikoittainen tuntimäärä jää pieneksi, ja opiskelijoiden odotetaan opiskelevan paljon itsenäisesti.

Britannia_opiskelu_riikkaautio_käsitelty

Kuva: Riikka Autio

Opintomuodot

Luennoille osallistuu usein paljon opiskelijoita. Luentojen tarkoituksena on käydä läpi tietty asiakokonaisuus ja siihen liittyvä oheismateriaali sekä tuoda esiin uusin aiheeseen liittyvä tieto, jota ei välttämättä vielä löydy kurssikirjallisuudesta.

Seminaarit ovat pienemmälle ryhmälle suunnattuja oppitunteja, joissa käsitellään jotakin sovittua teemaa. Seminaareissa on yleensä läsnäolopakko. Usein osa ryhmään kuuluvista opiskelijoista valmistaa alustuksen sovitusta aiheesta, jota ryhmä sitten yhdessä käsittelee. Seminaarien tarkoituksena on opettaa opiskelijoille kriittistä ja analyyttista lähestymistapaa tieteellisiin kysymyksiin.

Ohjatuille oppitunneille osallistuu yleensä yhdestä viiteen opiskelijaa. Niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle yksilöllisempää ohjausta ja palautetta tiettyyn työhön tai opinnäytteeseen liittyen. Lisäksi koulutusohjelmaan voi sisältyä käytännön harjoitustunteja. Harjoitustuntien sisältö riippuu paljon oppiaineesta – aihepiiri voi vaihdella tietokoneen käytöstä lääketieteen laboratoriokokeisiin.

Kaikkiin koulutusohjelmiin liittyy itsenäistä opiskelua, joka sisältää kirjallisten töiden ja esitysten valmistelua. Kirjallisten töiden lisäksi opiskelija suorittaa opintokokonaisuuksia tenttimällä joko siten, ettei hänellä saa olla tenttitilaisuudessa muistiinpanoja mukana (closed examination), tai siten, että tenttikysymyksiin vastatessa voi käyttää muistiinpanoja ja oheiskirjallisuutta (open examination).

Muita arvosteltavia opintosuorituksia ovat erilaiset ryhmätyöt, seminaariesitykset, työnäytekansiot (portfolios) ja käytännön työharjoittelu. Useimpiin koulutusohjelmiin liittyy lopputyön tai projektin tekeminen.

Opiskelijaelämä

Kun aloitat opiskelun Britanniassa, liityt automaattisesti myös oppilaskunnan jäseneksi; jäsenmaksu sisältyy lukuvuosimaksuihin. Oppilaskunnat neuvovat opintososiaalisissa kysymyksissä, antavat oikeusapua, julkaisevat lehtiä, välittävät asuntoja ja muutoinkin auttavat ja neuvovat opiskelijoita. Tietoa voi saada myös esimerkiksi maahantuloon liittyvistä seikoista, apurahoista ja tilapäisistä työpaikoista.

Lisäksi oppilaskunnat organisoivat harrastustoimintaa, kuten liikuntaa, näytelmäkerhoja ja kulttuuritapahtumia. Myös yhteisestä aiheesta (esimerkiksi uskonto, politiikka, etninen syntyperä tai kulttuuri) kiinnostuneet voivat muodostaa omia alajärjestöjä. Esimerkiksi pohjoismaalaiset opiskelijat voivat muodostaa Nordic Societyn.

Useimpien yliopistojen, korkeakoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijaliitot tai oppilaskunnat ovat Kansallisen opiskelijaliiton (National Union of Students, NUS) jäseniä. Tällöin myös opiskelijat ovat automaattisesti NUS:n jäseniä.

NUS järjestää runsaasti erilaisia sosiaalisia tapahtumia opiskelijoille sekä ylläpitää ravintoloita, baareja ja kauppoja. Lisäksi se tarjoaa neuvontapalveluita erilaisissa opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä.

NUS:n opiskelijakortti oikeuttaa alennuksiin monissa paikoissa. Tarkempaa tietoa alennuksista saat oman oppilaitoksen NUS:n edustajilta. Opiskelijakortin saaminen voi kestää jonkin aikaa, joten odotusajaksi sinun kannattaa pyytää todistus siitä, että olet kirjoilla oppilaitoksessasi.

Lukukauden alussa oppilaitokset tarjoavat uusille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua oppilaitosten tarjoamiin palveluihin ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin (freshers’ fair, freshers’ week). Tämän tapahtuman aikana saa tietoa myös erityyppistä harrastustoimintaa tarjoavista opiskelijaklubeista.

Suomalaisopiskelijat Britanniassa

Britanniassa opiskelevien suomalaisten oma yhdistys, Iso-Britannian suomalainen opiskelijayhdistys ISO ry, järjestää yhteistoimintaa suomalaisopiskelijoille sekä auttaa ja opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys ei peri jäsenmaksuja.

Katso myös video, jossa Hanna Peurala kertoo opiskelusta Skotlannissa.