Opiskelun kustannukset Britanniassa

Brittiläiset korkeakoulut perivät lukukausimaksuja kaikilta opiskelijoiltaan. Suomalaiset opiskelijat ja muut EU-maista tulevat opiskelijat kuuluvat home student -kategoriaan eli he maksavat samansuuruisia lukukausimaksuja kuin brittiläiset opiskelijat. Muiden kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut ovat yleensä korkeammat. Skotlannissa suomalaiset opiskelijat voivat vapautua lukukausimaksuilta tietyin ehdoin.

Maisteriohjelmien lukukausimaksut voivat olla korkeampia kuin perustutkintotasolla.

Lukukausimaksut ja -lainat

Brittikorkeakoulut voivat periä suomalaisilta perustutkinto-opiskelijoilta (undergraduate) maksimissaan 9000 punnan suuruisia lukukausimaksuja. Muutamat yliopistot (Cambridge, Oxford) perivät myös erillistä college-maksua (college fee). Yksityiset yliopistot ja colleget voivat periä 9000 puntaa suurempiakin lukukausimaksuja.

Ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavat EU-maiden kansalaiset voivat saada undergraduate-tason lukukausimaksuihin Britanniasta lukukausimaksulainaa. Lainan turvin lukukausimaksuja ei tarvitse maksaa opiskeluaikana, vaan vasta sitten, kun on valmistunut ja vuositulot ylittävät 21 000 puntaa. Lukukausimaksulainan hakukelpoisuuteen voivat vaikuttaa hakijan kansallisuus ja kyseessä oleva oppilaitos tai koulutusohjelma. Lainaa tulee hakea joka opiskeluvuodelle erikseen. Lainan hakeminen Britanniasta ei vaikuta Suomesta myönnettävään Kelan opintotukeen. Lisätietoa lukukausimaksulainasta, sen kelpoisuusehdoista sekä hakumenettelystä: Student Finance.

Joillakin aloilla ja korkeakouluilla saattaa olla myös omia rahoitusohjelmia, esimerkiksi Dance and Drama Awards -apurahat, joita voi hakea tiettyihin yksityisiin alan oppilaitoksiin.

Lukuvuodesta 2016-2017 lähtien Britanniassa myös maisterintutkintoon voi saada lukukausimaksulainaa tietyin ehdoin. Lisätieoja lainasta, hakukelpoisuudesta ja hakumenettelystä: Student Finance: Funding for Postgraduate Study

Suomalaiset voivat saada lainaa maisterivaiheen opintoihin Britanniassa myös Erasmus+ -ohjelman kautta.

Skotlannissa EU-maiden opiskelijoiden ei yleensä tarvitse maksaa lukukausimaksuja perustutkintotasolla. Skotlannin hallitus voi anomuksesta maksaa lukukausimaksut näiden opiskelijoiden puolesta. Tätä tukea varten opiskelijoiden tulee lähettää hakemus Student Awards Agency for Scotlandille (SAAS). Hakemus täytyy tehdä erikseen jokaiselle opiskeluvuodelle.

Tuen saamiseksi hakijan on täytettävä SAAS:n kelpoisuuskriteerit. Jos olet saanut Kelan pintotukea aiempia korkeakouluopintoja varten, ei SAAS välttämättä myönnä lukukausimaksutukea. SAAS:n verkkosivuilla on lisätietoja hakuprosessista ja kelpoisuusehdoista.

Student Awards Agency for Scotland (SAAS)

Elinkustannukset ja asuminen

Elinkustannukset vaihtelevat paikkakunnan ja henkilökohtaisten kulutustottumusten mukaan. Yleisesti ottaen Lontoon alueella ja muissa suurissa kaupungeissa on kalleinta ja pienemmillä paikkakunnilla halvempaa. Suomeen verrattuna vuokrakulut ovat yleensä Britanniassa korkeammat, mutta muu eläminen on halvempaa kuin Suomessa.

Soluasunto opiskelija-asuntolassa (halls of residence) on yleensä edullisin vaihtoehto asumiseen opiskelijoille. Soluasunnossa jokaisella on joko oma huone tai huone jaetaan toisen opiskelijan kanssa. Keittiö, kylpyhuone ja oleskelutilat jaetaan yleensä muiden kanssa. Korkeakoulut tarjoavat usein paikan opiskelija-asuntoloistaan ulkomaisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Oppilaitokset lähettävät yleensä opiskelupaikan vastaanottaneille automaattisesti kaavakkeen, jolla asuntolapaikkaa voi hakea.

Yhden hengen opiskelija-asunnon vuokra on keskimäärin 90–150 £ / viikko (noin 115-190 e) sijainnista ja varustelutasosta riippuen. Osa asuntoloista vaatii vuokran maksamista ennakkoon koko lukukauden tai lukuvuoden ajalta. Useimmilla paikkakunnilla on yliopistojen omien asuntoloiden lisäksi yksityisiä opiskelija-asuntoloita. Tosin näiden hinnat saattavat olla korkeampia kuin yliopistojen asuntoloiden.

Suuri osa Britanniaan saapuvista suomalaisista löytää asunnon kuitenkin yksityisiltä markkinoilta, sillä tarjontaa on paljon ja varsinkin opiskelijoille suunnatut asunnot vuokrataan yleensä kalustettuna. Asuntojen saatavuus ja hinta vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Britanniaa. 

Gov.uk: Housing and local services

Accommodationforstudents.com

International Students House