Opiskelun kustannukset Britanniassa

Brittiläiset korkeakoulut perivät kaikilta opiskelijoiltaan lukuvuosimaksuja. Suomalaiset opiskelijat ja muut EU-maista tulevat opiskelijat kuuluvat home student -kategoriaan, eli he maksavat samansuuruisia lukuvuosimaksuja kuin brittiläiset opiskelijat. Muiden kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut ovat yleensä korkeammat. Skotlannissa suomalaiset opiskelijat voivat vapautua lukuvuosimaksuista tietyin ehdoin.

Maisteriohjelmien lukuvuosimaksut voivat olla korkeampia kuin perustutkintotasolla.

Lukuvuosimaksut ja -lainat

Brittikorkeakoulut voivat periä suomalaisilta perustutkinto-opiskelijoilta (undergraduate) maksimissaan 9250 punnan suuruisia lukuvuosimaksuja. Maksujen suuruus voi vaihdella eri puolilla Britanniaa, ja ne voivat olla pienempiäkin kuin 9250 puntaa. Muutamat yliopistot (Cambridge, Oxford) perivät myös erillistä college-maksua (college fee). Yksityiset yliopistot ja colleget voivat periä suurempiakin lukuvuosimaksuja.

Tarkista aina lukuvuosimaksujen suuruus ja rahoitusvaihtoehdot suoraan sinua kiinnostavasta korkeakoulusta.

Skotlannissa EU-maiden opiskelijoiden ei yleensä tarvitse maksaa lukuvuosimaksuja perustutkintotasolla. Skotlannin hallitus voi anomuksesta maksaa lukuvuosimaksut näiden opiskelijoiden puolesta. Tukea varten opiskelijoiden tulee lähettää hakemus Student Awards Agency for Scotlandille (SAAS). Hakemus täytyy tehdä erikseen jokaiselle opiskeluvuodelle.

Tuen saamiseksi hakijan on täytettävä SAAS:n kelpoisuuskriteerit. Jos olet saanut Kelan opintotukea aiempia korkeakouluopintoja varten, ei SAAS välttämättä myönnä lukuvuosimaksutukea. Lisätietoja hakuprosessista ja kelpoisuusehdoista on SAAS:n verkkosivuilla.

Ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavat EU-maiden kansalaiset voivat saada undergraduate-tason lukuvuosimaksuihin Britanniasta lukuvuosimaksulainaa. Lainan turvin lukuvuosimaksuja ei tarvitse maksaa opiskeluaikana, vaan vasta sitten, kun on valmistunut ja vuositulot ylittävät 21 000 puntaa.

Lukuvuosimaksulainan hakukelpoisuuteen voivat vaikuttaa hakijan kansallisuus ja kyseessä oleva oppilaitos tai koulutusohjelma. Lainaa tulee hakea joka opiskeluvuodelle erikseen. Lainan hakeminen Britanniasta ei vaikuta Suomesta myönnettävään Kelan opintotukeen. Lisätietoa lukuvuosimaksulainasta, kelpoisuusehdoista ja hakumenettelystä: Gov.uk: Student Finance

Lukuvuodesta 2016–2017 lähtien Britanniassa on voinut saada lukuvuosimaksulainaa tietyin ehdoin myös maisterintutkintoon. Lisätietoja lainasta, hakukelpoisuudesta ja hakumenettelystä: Gov.uk: Funding for postgraduate study

Suomalaiset voivat saada lainaa maisterivaiheen opintoihin Britanniassa myös Erasmus+ -ohjelman kautta: Erasmus+ Master Degree Loans

Joillakin aloilla ja korkeakouluilla saattaa olla myös omia apurahaohjelmia, esimerkiksi Dance and Drama Awards -apurahat, joita voi hakea tiettyihin yksityisiin alan oppilaitoksiin.

Elinkustannukset ja asuminen

Elinkustannukset vaihtelevat paikkakunnan ja henkilökohtaisten kulutustottumusten mukaan. Yleisesti ottaen Lontoon alueella ja muissa suurissa kaupungeissa on kalleinta ja pienemmillä paikkakunnilla halvempaa. Suomeen verrattuna vuokrakulut ovat Britanniassa yleensä korkeammat, mutta muu eläminen on halvempaa kuin Suomessa.

Soluasunto opiskelija-asuntolassa (halls of residence) on yleensä edullisin vaihtoehto. Soluasunnossa jokaisella on joko oma huone tai toisen opiskelijan kanssa jaettu huone. Keittiö, kylpyhuone ja oleskelutilat jaetaan yleensä muiden kanssa.

Korkeakoulut tarjoavat usein paikan opiskelija-asuntoloistaan ulkomaisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Korkeakoulut lähettävät yleensä opiskelupaikan vastaanottaneille automaattisesti kaavakkeen, jolla asuntolapaikkaa voi hakea.

Soluasunnon vuokra on keskimäärin 90–150 £ / viikko (noin 115–190 €) sijainnista ja varustelutasosta riippuen. Osa asuntoloista vaatii vuokran maksamista ennakkoon koko lukukauden tai lukuvuoden ajalta.

Useimmilla paikkakunnilla on yliopistojen omien asuntoloiden lisäksi yksityisiä opiskelija-asuntoloita. Näiden hinnat saattavat tosin olla korkeampia kuin yliopistojen asuntoloissa.

Suuri osa Britanniaan saapuvista suomalaisista löytää asunnon kuitenkin yksityisiltä markkinoilta, sillä tarjontaa on paljon ja varsinkin opiskelijoille suunnatut asunnot vuokrataan yleensä kalustettuna. Asuntojen saatavuus ja hinta vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Britanniaa. 

Gov.uk: Housing and local services

Accommodationforstudents.com

International Students House