Britannian koulutusjärjestelmä

Britannian eri alueiden koulutusjärjestelmistä Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin järjestelmät ovat rakenteeltaan pitkälti samanlaiset. Skotlannin koulutusjärjestelmä eroaa eniten muista Britannian osista. Alla on kuvattu Britannian koulutusjärjestelmä pääpiirteittäin.

Peruskoulutus ja oppivelvollisuus

Britanniassa oppivelvollisuus alkaa viiden vuoden iässä (Pohjois-Irlannissa 4-vuotiaana). Peruskoulutus päättyy 16-vuotiaana. Nuorten koulutuksen edistämiseksi oppivelvollisuusikää on nostettu asteittain ja kouluttautumista on nykyisin jatkettava peruskoulutuksen jälkeenkin.

Peruskoulutus on järjestetty useimmissa koulupiireissä yhtenäiskouluna, johon tullaan ilman oppilasvalintaa. Suurin osa lapsista käy valtion koulua (maintained school), yksityisiä kouluja (independent school, public school) käyttää vain pieni osa ikäluokasta.

Ensimmäiset kuusi vuotta oppilaat käyvät Primary Schoolia, josta siirrytään Secondary Schooliin 11-vuotiaana. Viiden vuoden opinnot Secondary Schoolissa päättyvät oppivelvollisuuskoulun päättökokeeseen (General Certificate of Secondary Education, GCSE). Skotlannissa vastaava tutkinto on nimeltään Scottish Certificate of Education (SCE Standard Grade).

GCSE-tutkinnon voi suorittaa myös ammatillisissa aineissa ja silloin kokeesta käytetään nimeä 'applied GCSE'.

Toisen asteen koulutus

Peruskoulutuksen jälkeen opintoja voi jatkaa yleissivistävässä tai ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Koulutus on pääsääntöisesti maksullista ja suunnattu 16–19-vuotiaille. Toisen asteen koulutus on tyypillisesti tiettyihin aineisiin tai alaan erikoistunutta.

Yleissivistävää toisen asteen koulutusta tarjotaan Secondary Schoolien ylemmillä luokilla (Sixth Form) ja Sixth Form Collegeissa. Opinnot yleissivistävässä toisen asteen koulutuksessa kestävät kaksi vuotta. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat suorittavat päättökokeen, joka tunnetaan nimellä A-levels (General Certificate of Education Advanced level, GCE A-levels). Tavallisesti opiskelijat suorittavat päättökokeen kolmessa aineessa. Pakollisten suoritusten lisäksi opiskelijat voivat suorittaa suppeampia Advanced Subsidiary -kokeita (AS-levels). Päättökokeet arvostellaan asteikolla A–E, jossa A on korkein arvosana.

Ammatillista koulutusta tarjoavat Further Education Colleget ja Tertiary Colleget. Ammatillisen koulutuksen voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksessa. Yleisimmät ammatilliset tutkinnot ovat GCSE in applied subjects, GCE A-levels in applied subjects ja National Vocational Qualifications (NVQs).

Applied GCE A-levels -tutkinto antaa tiedot ja taidot, joita vaaditaan jatkokoulutuksessa, joko tietyllä laajemmalla ammattialalla tai korkeakoulussa.

National Vocational Qualification (NVQ) -tutkinnot valmistavat tiettyyn ammattiin, ja ammatillinen osaaminen osoitetaan näyttökokeella. Skotlannissa vastaava tutkinto on nimeltään Scottish Vocational Qualification (SVQ).

Korkea-asteen koulutus

Britanniassa korkea-asteen koulutusta tarjoavat yliopistot (Universities) ja korkeakoulut (Higher Education Institutions). Korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta tarjotaan neljällä eri tasolla:

  • short cycle
  • first cycle
  • second cycle ja
  • third cycle.

Lisäksi Britannian korkeakoulututkintojen järjestelmässä voi suorittaa korkeakoulututkinnon sijasta tai sen osana suppeampia välitutkintoja (intermediate qualifications).

Britannian järjestelmässä kaksivuotinen Foundation degree on alin korkea-asteen tutkinto (short-cycle degree), joka on usein ammatillisesti suuntautunut.

Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnot    

Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkintoja (Bachelor’s degrees, yleisnimitys undergraduate degrees) tarjoavat sekä yliopistot että korkeakoulut. Korkeakoulut ovat usein kooltaan pienempiä kuin yliopistot ja niiden oppiainevalikoima on yleensä erikoistuneempi kuin yliopistoissa.

Englannissa ja Walesissa ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnot (first cycle degrees) ovat kestoltaan kolmivuotisia ja Skotlannissa nelivuotisia. Tietyillä aloilla koulutusohjelmat kestävät pidempään. Koulutusohjelmissa, joihin liittyy vuoden mittainen käytännön työharjoittelujakso (Sandwich Courses), opinnot kestävät yleensä neljä vuotta. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat humanistisella alalla käytetty Bachelor of Arts (BA) ja luonnontieteiden ja tekniikan alalla käytetty Bachelor of Science (BSc).

Eräissä vanhoissa yliopistoissa Englannissa ja Skotlannissa perustutkinnot johtavat tutkintonimikkeeseen Master of Arts, joka nimestään huolimatta vastaa tasoltaan Bachelor’s degree-tutkintoa ja tuottaa jatko-opintokelpoisuuden Master’s degree -opintoihin.

Tutkinnon suorittaneet saavat valmistuessaan kokonaisarvosanan, joka osoittaa opintomenestyksen koko tutkinnon osalta.

Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavat jatkotutkinnot

Britanniassa jatko-opiskelu eli postgraduate studies viittaa undergraduate-tutkinnon jälkeisiin akateemisiin tai ammatillisiin opintoihin. Akateemisilla jatko-opinnoilla tarkoitetaan Britanniassa Master’s tai Doctor’s degree -tutkintoon johtavia opintoja.

Yleisin jatkotutkinto on nimeltään Master’s degree. Se on toisen vaiheen korkeakoulututkinto (second cycle degree), jonka suorittaminen kestää tavallisesti yhden vuoden. Tutkintovaatimuksiin kuuluu yleensä tieteellisen tutkielman laatiminen.

Postgraduate Diploma tai Postgraduate Certificate on ammatillisesti suuntautunut tutkinto. Näihin jatko-opintoihin voi hakeutua soveltuvan ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnon suorittanut. Opinnot kestävät tavallisesti vuoden. Esimerkiksi Postgraduate Certificate in Education (PGCE) on opettajan ammattiin valmentava opintokokonaisuus. Postgraduate -opinnoista on mahdollista jatkaa Master’s degree -opintoihin.

Britanniassa korkein akateeminen tutkinto on Doctor of Philosophy (PhD, DPhil). Doctor’s degree on kolmannen vaiheen korkeakoulututkinto (third cycle degree) ja sen suorittaminen kestää kokoaikaisesti opiskeltuna 3–4 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu lähes aina väitöskirjan laatiminen. Doctor’s degree-tutkinnon voi suorittaa myös ammatillisemmin suuntautuneissa koulutusohjelmissa (Professional Doctorate), joista valmistuneille myönnetään tutkintonimikkeitä kuten Doctor of Education (EdD) tai Doctor of Engineering (EngD).