Britannian koulutusjärjestelmä

Britannian eri alueiden koulutusjärjestelmistä Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin järjestelmät ovat rakenteeltaan pitkälti samanlaiset, mutta Skotlannin järjestelmä eroaa niistä. Alla on kuvattu Britannian koulutusjärjestelmä pääpiirteittäin.

Peruskoulutus ja oppivelvollisuus

Britanniassa oppivelvollisuus alkaa 5-vuotiaana paitsi Pohjois-Irlannissa 4-vuotiaana. Peruskoulutus päättyy 16-vuotiaana.

Peruskoulutus on järjestetty useimmissa koulupiireissä yhtenäiskouluna, johon tullaan ilman oppilasvalintaa. Suurin osa lapsista käy valtion koulua (maintained school), ja yksityisiä kouluja (independent school, public school) käyttää vain pieni osa.

Ensimmäiset kuusi vuotta oppilaat käyvät primary schoolia, josta siirrytään 11-vuotiaana secondary schooliin. Viiden vuoden opinnot secondary schoolissa päättyvät oppivelvollisuuskoulun päättökokeeseen (General Certificate of Secondary Education, GCSE). Skotlannissa vastaava tutkinto on nimeltään Scottish Qualifications Certificate (SQC).

GCSE-tutkinnon voi suorittaa myös ammatillisissa aineissa, ja silloin kokeesta käytetään nimeä Applied GCSE.

Toisen asteen koulutus

Peruskoulutuksen jälkeen opintoja voi jatkaa yleissivistävässä tai ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Koulutus on pääsääntöisesti maksullista ja suunnattu 16–19-vuotiaille. Toisen asteen koulutus on tyypillisesti tiettyihin aineisiin tai alaan erikoistunutta.

Yleissivistävää toisen asteen koulutusta tarjotaan secondary schoolien ylemmillä luokilla (sixth form) ja sixth form collegeissa. Opinnot yleissivistävässä toisen asteen koulutuksessa kestävät kaksi vuotta.

Koulutuksen päätteeksi opiskelijat suorittavat päättökokeen, joka tunnetaan nimellä A Levels (General Certificate of Education Advanced Level, GCE A Levels). Tavallisesti opiskelijat suorittavat päättökokeen kolmessa aineessa. Pakollisten suoritusten lisäksi opiskelijat voivat suorittaa suppeampia Advanced Subsidiary -kokeita (AS Levels). Päättökokeet arvostellaan asteikolla A–E, jossa A on korkein arvosana.

Ammatillista koulutusta tarjoavat further education colleget ja tertiary colleget. Ammatillisen koulutuksen voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksessa. Yleisimmät ammatilliset tutkinnot ovat GCSE in Applied Subjects, GCE A Levels in Applied Subjects ja National Vocational Qualification (NVQ).

GCE A Levels in Applied Subjects -tutkinto antaa tiedot ja taidot, joita vaaditaan jatkokoulutuksessa, joko tietyllä laajemmalla ammattialalla tai korkeakoulussa.

National Vocational Qualification (NVQ) -tutkinnot valmistavat tiettyyn ammattiin, ja ammatillinen osaaminen osoitetaan näyttökokeella. Skotlannissa vastaava tutkinto on nimeltään Scottish Vocational Qualification (SVQ).

Korkea-asteen koulutus

Britanniassa korkea-asteen koulutusta tarjoavat yliopistot (universities) ja korkeakoulut (higher education institutions). Korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta tarjotaan neljällä eri tasolla:

  • lyhyt vaihe (short cycle)
  • ensimmäinen vaihe (first cycle)
  • toinen vaihe (second cycle) ja
  • kolmas vaihe (third cycle).

Britannian järjestelmässä alimmat korkea-asteen tutkinnot (short cycle degree) kestävät kaksi vuotta. Tällaisia ovat esimerkiksi Foundation degree ja Higher National Diploma (HND). Koulutusohjelmissa on usein ammatillinen painotus.

Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnot    

Ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnot (first cycle degrees) ovat perustutkintoja, ja niitä kutsutaan yleisnimityksellä undergraduate degrees tai bachelor’s degrees. Niitä tarjoavat sekä yliopistot että korkeakoulut. Korkeakoulut ovat usein kooltaan pienempiä kuin yliopistot, ja niiden oppiainevalikoima on yleensä erikoistuneempi kuin yliopistoissa.

Perustutkinnot ovat Englannissa ja Walesissa kestoltaan kolmivuotisia ja Skotlannissa nelivuotisia. Tietyillä aloilla koulutusohjelmat kestävät pidempään. Jos koulutusohjelmaan sisältyy vuoden mittainen käytännön työharjoittelujakso (sandwich courses), opinnot kestävät yleensä neljä vuotta.

Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat humanistisella alalla käytetty Bachelor of Arts (BA) ja luonnontieteiden ja tekniikan alalla käytetty Bachelor of Science (BSc).

Eräissä vanhoissa yliopistoissa Englannissa ja Skotlannissa perustutkinnot johtavat tutkintonimikkeeseen Master of Arts, joka nimestään huolimatta vastaa tasoltaan bachelor’s degree -tutkintoa ja tuottaa jatko-opintokelpoisuuden master’s degree -opintoihin.

Toisen ja kolmannen vaiheen korkeakoulututkinnot

Britanniassa jatko-opiskelu eli postgraduate studies viittaa undergraduate-tutkinnon jälkeisiin eli toisen ja kolmannen vaiheen akateemisiin tai ammatillisiin opintoihin. Akateemisilla jatko-opinnoilla tarkoitetaan Britanniassa siis master’s degree- tai doctor’s degree -tutkintoon johtavia opintoja.

Yleisin toisen vaiheen korkeakoulututkinto (second cycle degree) on master’s degree. Sen suorittaminen kestää tavallisesti 1–1,5 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu yleensä tieteellisen tutkielman laatiminen.

Master's degreetä suppeampia ja lyhytkestoisempia toisen vaiheen jatkotutkintoja ovat postgraduate certificate (PGCert) ja postgraduate diploma (PGDip). Jotkin niistä ovat ammatillisesti suuntautuneita. Näihin jatko-opintoihin voi hakeutua soveltuvan perustutkinnon suorittanut. Esimerkiksi Postgraduate Certificate in Education (PGCE) on opettajan ammattiin valmentava opintokokonaisuus. Postgraduate-opinnoista on mahdollista jatkaa master’s degree -opintoihin.

Kolmannen vaiheen korkeakoulututkintoja (third cycle degrees) kutsutaan nimityksellä doctor’s degrees. Britanniassa korkein akateeminen tutkinto on Doctor of Philosophy (PhD, DPhil). Sen suorittaminen kestää kokoaikaisesti opiskeltuna 3–4 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu lähes aina väitöskirjan laatiminen.

Doctor’s degree -tutkinnon voi suorittaa myös ammatillisemmin suuntautuneissa koulutusohjelmissa (professional doctorate), joista valmistuneille myönnetään tutkintonimikkeitä kuten Doctor of Education (EdD) tai Doctor of Engineering (EngD).

Lue lisää Britannian koulutusjärjestelmästä Euroopan komission Eurydice-sivustolla, jonne eri maiden koulutusviranomaiset tuottavat tietoa.