Voit hakea opiskelemaan sekä Suomeen että ulkomaille. Eri maiden hakujärjestelmät ovat itsenäisiä, eivätkä ne vaikuta toisiinsa. Ulkomailla opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen Suomessa. Eli vaikka ottaisit paikan vastaan ulkomailta tai suorittaisit koko tutkinnon ulkomailla, olisit yhä ensikertalainen Suomessa, jos et ole aiemmin ottanut vastaan suomalaista opiskelupaikkaa. Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta: Opintopolku.fi: Ensikertalaiskiintiö

Hakiessasi suomalaisiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan Suomesta, vaikka sinut hyväksyttäisiinkin useampaan eri suomalaiseen koulutusohjelmaan. Opiskelupaikan vastaanottaminen ulkomailta ei vaikuta yhden paikan säännökseen, eli periaatteessa voit ottaa vastaan opiskelupaikan samana lukukautena sekä Suomesta että ulkomailta. Tutustu yhden paikan säännökseen Opintopolussa: Opintopolku.fi: Yhden paikan säännös

Tosin Suomessa tai muissakaan maissa opintojen alkua ei yleensä voi lykätä muuten kuin erityisen painavasta syystä. Eli jos saat opiskelupaikan samaan aikaan sekä Suomesta että ulkomailta, joudut todennäköisesti valitsemaan sinua eniten kiinnostavan koulutuksen, vaikka yhden paikan säännös ei sinänsä olisikaan esteenä opiskelupaikan saamiseen eri maista. Yleensä opintojen aloituksen lykkäämistä voi anoa asepalveluksen, vakavan sairauden tai muun lakisääteisen syyn perusteella:

Usein kysytyt kysymykset