Suomessa sekä yleistävän että ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet saavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Tämä ei  kuitenkaan suoraan päde ulkomaisiin korkeakouluihin haettaessa, mutta usein myös ammatillisen perustutkinnon pohjalta voi hakea ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. 

Yliopistot määrittelevät itsenäisesti koulutusohjelmien hakukelpoisuuskriteerit. Voi olla, että hakijoilta edellytetään tutkinnon lisäksi esimerkiksi tiettyä määrää kurssisuorituksia joistain oppiaineista. Tarkista suoraan sinua kiinnostavan yliopiston hakijapalveluista, voitko hakea valitsemaasi koulutusohjelmaan toisen asteen ammatillisen tutkintosi pohjalta ja mitä asiakirjoja sinun täytyy liittää hakemukseesi.

Suomessa Opetushallitus tekee lausuntoja korkeakoulukelpoisuudesta Suomessa kansainväliseen käyttöön. Tällaisesta lausunnosta voi olla hyötyä hakiessa ulkomaille opiskelemaan ammatillisella pohjakoulutuksella, mutta sitä ei aina tarvita. Lausunto on maksullinen. Lue lisää: Opetushallitus: Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Maailmalle.netin opiskeluosiossa on perustietoa hakuprosessista eri maiden yliopistoihin ja korkeakouluihin:

Usein kysytyt kysymykset