Skip to Content
Kotikansainvälistyminen

Kuva: Satu Haavisto

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistä osaamista ei tarvitse aina lähteä hankkimaan ulkomailta, myös Suomessa voi kansainvälistyä. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaankin kotimaassa hankittua kansainvälistä kokemusta.

Korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa on usein tarjolla monipuolisia tapoja kansainvälistymiseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua eri kulttuureita tai kulttuurienvälistä viestintää käsitteleville kursseille tai ulkomaalaisten opettajien pitämille luennoille. Kieli- ja kulttuurituntemusta voi kerätä opintojen ohella myös kielikursseilla.

Kansainvälistyä voi myös tutustumalla oman oppilaitoksen vaihto-opiskelijoihin. Korkeakouluissa vaihto-opiskelijoihin voi tutustua esimerkiksi tuutoroinnin kautta tai osallistumalla muuhun korkeakoulun järjestämään kansainväliseen toimintaan. Monissa opiskelijakaupungeissa toimii usein Erasmus Student Network -järjestö (ESN), joka järjestää kansainvälistä vapaa-ajan toimintaa tuoden yhteen suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita. ESN järjestää mm. Café Lingua -tapaamisia, joissa pääsee harjoittelemaan vieraalla kielellä juttelemista kahvikupin äärellä.

Monikulttuurisia leirejä ja kerhoja

Koulumaailman ulkopuolellakin on mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä kokemusta. Voit ryhtyä vaihto-opiskelijan ystävä- tai isäntäperheeksi ja saada kansainvälistä tuulahdusta perheen arkeen. Alaikäiset nuoret voivat osallistua kansainvälisille leireille ympäri Suomea.

Erasmus+ -ohjelma auttaa nuoria hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja muita tärkeitä yhteiskunnallisia taitoja erilaisten kansainvälisten projektien myötä, joissa nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita. Nuorisoaloitteet ovat aiheiltaan yleisesti hyödyllisiä, nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joita voidaan tehdä myös kansainvälisessä yhteistyössä ja joihin saa rahallista tukea. Nuoret voivat toteuttaa aloitteet haluamallaan tavalla, esimerkiksi elokuvan tai näytelmän muodossa.

4H-kerhoissa ja partiossa kansainvälisyys on osana toimintaa. Useissa kaupungeissa on myös monikulttuurisuuskeskuksia tai kansainvälisiä yhdistyksiä, joiden tiloissa ja tapahtumissa on mahdollista tutustua kotikaupungissa asuviin eri kulttuureista kotoisin oleviin ihmisiin.

Kansainvälinen verkostoituminen

Kansainväliset osaajat eivät ole enää pelkästään niitä ihmisiä, jotka lähtevät ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun, vaan niitä, jotka ovat uteliaita ja kiinnostuneita ottamaan selvää kansainvälisistä asioista.

Kotikansainvälistymistä voikin tapahtua joskus aivan huomaamatta. Etsimme usein tietoa kansainvälisistä lähteistä ja medioista tai pelaamme nettipelejä ympäri maailmaa asuvien pelaajien kanssa sekä ystävystymme sosiaalisessa mediassa eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa.

Tutustu kotikansainvälistymisestä kertoviin kokemustarinoihin!

Esimerkkejä kotikansainvälistymisestä:

Päivitetty 29.12.2015   Tulosta
Back to top