Skip to Content

Kieliopintoja ja kesätöitä Norjassa

Maria vietti kevään 2007 vaihto-oppilaana Norjassa ja jäi vielä kesäksi töihin. Kesätöissä aktiivinen kielitaito karttui ja norjalainen elämänmeno tuli tutuksi.

Olen opiskellut yliopistossa pääaineenani pohjoismaista filologiaa. Opiskeluiden pääpaino on ruotsin kielessä, ja olen ollut useampaan otteeseen kesätöissä Ruotsissa. Halusin kuitenkin kokea Ruotsissa vietettyjen kesien jälkeen jotain aivan uutta Pohjoismaissa, ja kotiyliopistoni norjan kielen kurssien innoittamana minusta tuntui luonnolliselta lähteä vaihto-opiskelijaksi Norjaan kevätlukukaudeksi 2007. Valitsin vaihtokohteekseni Norjan länsirannikolla sijaitsevan Bergenin, jonka olin etukäteen kuullut olevan kaunis ja opiskelijaystävällinen kaupunki. Nämä mielikuvat osoittautuivat oikeiksi, ja viihdyin Bergenissä niin hyvin, että jäin kaupunkiin vielä kesätöihin vaihto-opiskelun päätyttyä.

Vaihto-opiskelijana opiskelin Bergenin yliopistossa ulkomaalaisille suunnattua Norjan kieli ja kulttuuri -kokonaisuutta sekä suoritin kurssin Eurooppalaiset kulttuurit yhdessä norjalaisten opiskelijoiden kanssa. Tämä yhdistelmä osoittautui erittäin toimivaksi, sillä sain opiskella norjaksi norjan kieltä kurssilla, jonka pääpaino oli aktiivisen kielitaidon kehittämisessä, mutta samalla sain tuntumaa siihen, millaista on opiskella norjan kielellä norjalaisille opiskelijoille suunnatulla kurssilla.

Olin erittäin tyytyväinen, kun opiskelut sujuivat hyvin uudessa opiskeluympäristössä. Opiskelu norjalaisessa yliopistossa ei kokemukseni mukaan juuri poikennut opiskelusta kotiyliopistossani muuten kuin siinä, että vaihto-opiskeluaikana suoritin määrällisesti vähemmän kursseja kuin mitä olisin suorittanut kotiyliopistossani, sillä kurssit olivat paljon laajempia kuin kotona.

Yhteiskunta ja kulttuuri tutuksi töiden kautta

Muodollinen yliopisto-opetus norjan kielessä oli tärkeä pohja kielitaidon kehittymiselle, mutta vasta kesätyön aikana norjalaisen työnantajan palveluksessa norjalaisten työkavereiden keskellä opin kunnolla puhumaan norjaa. Samalla pääsin onneksi tutustumaan syvällisemmin norjalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriinkin. Tähän puoleen oli vaikeampaa tutustua varsinaisena vaihto-opiskelijana, sillä asuin muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa sellaisessa opiskelija-asuntolassa, jossa norjalaisia asukkaita ei ollut juuri lainkaan. Arkeni oli tuolloin pikemminkin kansainvälistä kuin norjalaista. Siksi olen hyvin kiitollinen, että Norja-kokemuksestani muodostui suunniteltua pidempi ja näin myös monipuolisempi. Samalla vaihtoaikaa varten asettamani tavoitteet ja odotukset toteutuivat, ja pääsin kokemaan ja havainnoimaan, millaista on oppia aikuisiällä uusi kieli kohdeympäristössä. Tämä on merkittävä kokemus tulevalle kieltenopettajalle. Iloitsen luonnollisesti myös siitä, että tietämykseni Pohjoismaista laajeni ja että uusi maa ja kulttuuri tulivat tutuiksi.

Minulla on muutenkin pelkästään positiivista sanottavaa Norjassa vietetyistä kuukausista. Norjan kielen lisäksi sain käyttää englannin kieltä arjessani, sillä vaihto-opiskelijayhteisö oli hyvin kansainvälinen ja aktiivinen. Uskon kehittyneen ja laajentuneen kielitaitoni sekä Pohjoismaa-tuntemukseni parantavan työmahdollisuuksiani sekä kotimaassa, muissa Pohjoismaissa että kansainvälisemminkin. Kesätyökokemukseni myös osoitti minulle, että suomalaisena on helppo työskennellä Norjassa, koska työkulttuuri on niin samanlainen kuin Suomessa. Lisäksi norjalaiset ja heidän luonnonläheisyytensä sekä norjalainen yhteiskunta tuntuivat heti kotoisilta. Pohjoismaalaisuuden tunteeni myös vahvistui, ja minulle tuli entistä selvemmäksi, että haluaisin tulevaisuudessa työskennellä tavalla tai toisella Pohjoismaiden ja pohjoismaisten kielten tunnetuksi tekemisen puolesta.

Uteliain ja avoimin mielin matkaan

Vaihto-ajastaan saa eniten irti, kun on itse avoimella mielellä ja utelias kokemaan ja oppimaan uutta. On myös tärkeää etsiä tilaisuuksia puhua vieraita kieliä ja erityisesti sellaista uutta kieltä, jonka haluaa oppia. Mielestäni kannattaakin nähdä vaivaa tutustuakseen paikallisiin opiskelijoihin vaikkapa harrastusten tai töiden avulla. On kuitenkin hyväksyttävä, ettei kielitaito aina kehity tasaisesti, vaan eteen tulee myös jaksoja, jolloin itsestä tuntuu siltä, ettei kehitystä tapahdu ollenkaan. Norjassa pärjää toki norjan kielen lisäksi hyvin myös ruotsin ja englannin kielillä.

Vaihto-opiskelijan on hyvä valmistautua vaihtoaikaan myös taloudellisesti, etenkin Norjan ollessa vaihtokohteena. Norjalainen hintataso ei ole korkea suomalaiselle opiskelijalle pelkästään puheissa, vaan on sitä oikeasti myös käytännössä. Vaihto-opiskelijana menee rahaa perusmenojen lisäksi usein myös matkustamiseen, ja itsekin vierailin Oslossa, Trondheimissa, Lofooteilla ja kävin tutustumassa vuonoihin. Mutta on myös varattava rahaa oppimateriaalin ja kurssikirjojen ostamiseen, sillä kurssimateriaalin ostaminen kirjastosta lainaamisen sijasta oli ainakin vaihtoaikanani vallalla ollut käytäntö.

Norjaan lähtevän vaihto-opiskelijan on myös hyvä varautua siihen, että vaihto-opiskelun jo päätyttyä polte päästä takaisin Norjaan ei kerta kaikkiaan jätä rauhaan! Bergenissä ja muuallakin Norjassa luonto on uskomattoman kaunis ja se tarjoaa jotain uutta kotimaan luontoon verrattuna. Koska tunturit olivat minullekin arkinen osa elinympäristöä, sain vaeltamisesta uuden harrastuksen. Lisäksi minuun teki suuren vaikutuksen norjalaiset sekä heidän mentaliteettinsa, jonka koin hyvin suomalaistyyppiseksi ja jonka ansiosta en tuntenut itseäni ollenkaan vieraaksi uudessa maassa. Tilaisuuden tullen haluaisin takaisin Norjaan hieman pidemmäksikin aikaa ja oppimaan lisää Norjasta ja norjalaisuudesta.

Maria

Päivitetty 09.07.2012   Tulosta
Back to top