Skip to Content

Harjoittelussa Suomen Viro-instituutissa Tartossa

Jenni työskenteli CIMOn harjoittelijana Suomen Viro-instituutissa Tartossa syksyllä 2007.

Kiehtova Viro

Olin harjoittelussa Virossa, Suomen Viro-instituutin Tarton osastolla syyslukukauden 2007. Instituutti oli juuri järjestämässä suomen kielen opettajien kesäseminaaria, johon tarvittiin apua, joten aloitin harjoittelun jo viikkoa etukäteen. No, sitten vain tulin, näin ja koin.

Hain Tarttoon harjoitteluun sillä olin jo asunut Virossa puolitoista vuotta; opiskellut ja tehnyt töitä kääntämisen parissa. Minua kiinnosti jäädä Tarttoon ja halusin kokea jotain uutta ja haistella uusia tuulia.

Keskustelupiirejä, opetustyötä ja kääntämistä

Työpaikka oli mukava ja tunsin, että minut otettiin heti osaksi työyhteisöä. Työhön kuului jokapäiväisten toimistotehtävien ja mediaseurannan lisäksi asiakkaiden opastaminen ja palveleminen instituutin kirjastossa. Kirjasto käsittää lähes ainoastaan suomenkielistä kirjallisuutta. Tehtäviini kuului myös suomen kielen viikoittaisen keskustelupiirin vetäminen kahdelle ryhmälle, instituutin dokumenttien kääntäminen ja kirjeenvaihto sekä osallistuminen näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestämiseen.

Lisäksi opetin suomen kieltä lukiossa yhden jakson ajan, opettajan sairauslomasta johtuen. Instituutin järjestämissä seminaareissa työtehtävät vaihtelivat laidasta laitaan, mutta pääasiallisesti ne sisälsivät opettajille suunnattujen käännös- ja tulkkausharjoitusten järjestämistä, sekä keskusteluharjoitusten toteuttamista, jotta opettajat saisivat ylläpitää suomen kielen taitojaan.

Työtehtävät olivat mielestäni harjoittelijalle sopivia. Minulle annettiin vastuuta, mutta tarvittaessa sain myös opastusta. Harjoittelijalle tällainen kompakti työyhteisö, joka kommunikoi kaikkien jäsentensä kanssa päivittäin, on hyvinkin antoisa. Palautetta saa jatkuvasti ja pääsee sisään melkeinpä kaikkien työyhteisön jäsenten työnkuvaan. Harjoittelija pystyy siten arvioimaan omaa toimintaansa.

Käytännön järjestelyjä

Myös paperiasiat oli helppo hoitaa ja selvittää Virossa. Oleskeluluvan saaminen hoitui helposti, joskaan sitä ei lyhytaikaiseen oleskeluun tarvita. Oleskelulupa kannattaa kuitenkin hankkia, sillä sen myötä saa myös virolaisen henkilökortin, joka taas helpottaa asiointia monessa paikassa. Vakuutus pitää lähtijällä olla itsellään. Kannattaa aloittaa Kelan kansainvälisestä sairaanhoitokortista, jolla pystyy asioimaan lääkärissä myös Virossa. Vaikka kaikkia korvauksia ei kortilla saakaan (ellei ole paikallisen sairaskassan jäsen) saa sillä usein korvattua yleislääkärikäynnit.

Tarttoon pääsee Tallinnasta helposti junalla ja bussilla. Kannattaa hankkia ISIC -opiskelijakortti, koska suomalainen opiskelijakortti ei käy Virossa. Tartto on viihtyisä ja turvallinen kaupunki, jossa on paljon opiskelijoita. Tarton ja Tallinnan välillä liikennöi ajoittain myös ilmainen opiskelijabussi.

Asunnon järjestäminen

Asuminen on Virossa ja erityisesti Tartossa hieman edullisempaa kuin Suomessa, vaatimustasosta ja sijainnista riippuen, vaikka hinnat ovatkin jatkuvasti nousussa. Tartosta on suhteellisen helppo löytää asunto, ainakin jos tietää mistä etsii. Ilmoituksia on internetin lisäksi Postimees-lehden kahdesti viikossa ilmestyvässä paikallislisässä. Kannattaa tarkkailla myös yliopiston ilmoitustauluja. Tuleva harjoittelupaikkakin saattaa joissakin tapauksissa avustaa asunnon hankkimisessa. Usein suomalainen asumislisä riittää kattamaan asumiskulut. Muuten kustannustaso on Virossa vielä hieman matalampi kuin Suomessa, mutta nousemaan päin.

Harjoittelu Virossa oli antoisaa – niin lähellä, mutta niin kaukana, välillä sekä fyysisesti että henkisestikin. Tallinnasta Tarttoon on matkaa kaksi ja puoli tuntia, ja sanotaankin, että Tartto on aina Tallinnaa kauempana kuin Tallinna Tarttoa. Junamatka nimittäin on toiseen suuntaan lyhyempikestoinen kuin toiseen. Tämä kuvaa ehkäpä tallinnalaisten suhtautumista muihin kaupunkeihin – toki kuitenkin vain leikkimielisesti.

Virallinen työkieli oli viro, joskin kaikki työntekijät osaavat sujuvasti sekä suomea että viroa. Hyvä viron kielen taito auttaa kummasti eteenpäin ja helpottaa jokapäiväisten tehtävien hoidossa ja esimerkiksi puhelimeen vastaamisessa. Työilmapiiri tosin on hyvinkin avoin ja rento. Kaikki työntekijät olivat nuoria ja se näkyi myös arjessa. Odotukset harjoittelun suhteen täyttyivät enemmänkin kuin hyvin, sillä työilmapiiri oli kerta kaikkiaan sydämellinen. Viro oli antoisa kokemus, ja Tarttoon haluaa jäädä pidemmäksikin aikaa.

Jenni

Päivitetty 09.07.2012   Tulosta
Back to top