Skip to Content

Högskolestuderande

Det åker fler högskolestuderande från Finland på utbyte utomlands än någonsin tidigare. Tänk om också du skulle åka iväg?

Studentutbyte är ett bra sätt att skaffa sig internationell erfarenhet om du studerar vid en yrkeshögskola eller ett universitet. Man kan åka på studentutbyte via ett utbytesprogram eller på egen hand.

Utlandserfarenhet kan man också skaffa sig genom att utföra praktik som hör ihop med studierna utomlands. CIMO har några internationella praktikprogram för högskolestuderande. Förutom av CIMO, erbjuds praktikprogram också av bland annat läroinrättningar, studentorganisationer, internationella organisationer och företag. Man kan också att skaffa sig en praktikplats själv.

Det går också att avlägga en hel högskoleexamen utomlands. Ofta söker man sig utomlands för att först ta en lägre högskoleexamen där. Du kan också börja studera utomlands efter att ha avlagt en lägre högskoleexamen i Finland.

Olika kurser ger högskolestuderande möjlighet till en kortare period utomlands. Utländska högskolor har till exempel ofta sommarkursprogram.

Dessutom kan man åka utomlands bland annat på internationella arbetsläger, som volontär eller för att lönearbeta. Under 30-åriga studerande kan delta i program för medborgarverksamhet och fritidssysselsättningar för ungdomar. Du kan till exempel delta i ungdomsutbyte eller Europeiska ungdomsinitiativ.

Uppdaterad 23.11.2015   Skriv ut
Back to top