Skip to Content

Grundskolelever

Internationalisering är till för alla! Redan i grundskolan kan du få utlandserfarenhet till exempel genom elevutbyte, på läger eller språkkurser.

Eleverna i årskurs 7–9 kan åka på elevutbyte via den egna skolan, om skolan har vänskolor utomlands eller annan internationell verksamhet. Utbytena pågår från en vecka till några månader beroende på program.

språkkurser lär du dig språk, kommer in i en ny kultur och får internationella vänner. Det finns flera inhemska och utländska språkskolor som arrangerar språkkurser för ungdomar på olika håll i världen.

Du kan också åka utomlands via hobby- eller medborgarverksamhet eller ungdomsutbytesprogram.

Du kan till exempel delta i:

  • ungdomsutbyte
  • Europeiska ungdomsinitiativ
  • volontärarbete
  • internationella läger
  • familjeutbyte utomlands.
Uppdaterad 23.11.2015   Skriv ut
Back to top