Skip to Content

Om webbplatsen Maailmalle.net

Maailmalle.net är en webbplats som produceras och administreras av Utbildningsstyrelsen. Maailmalle.net öppnades i oktober 2002. Webbplatsen förnyades 2010.

Maailmalle.net är avsedd för ungdomar och unga vuxna som är intresserade av studier eller praktik utomlands eller av att skaffa sig andra internationella erfarenheter.

Redaktion

Niina Juuti
Ilmari Nokkonen
Linda Tuominen (huvudredaktör)
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Tekniskt och grafiskt genomförande

Innofactor

Upphovsrätt

Upphovsrätten till materialet som publiceras på webbplatsen Maailmalle.net innehas enligt upphovsrättslagen (404/1961) och senare ändringar i den av Utbildningsstyrelsen eller annan informationsproducent som anges i samband med dokumentet.

För användning av materialet, kontakta Utbildningsstyrelsen på adressen palaute(at)oph.fi eller webbtjänstens huvudredaktör.

Fotografiernas copyright: Utbildningsstyrelsen eller fotograf som nämnd under bilden. Förstasidans foto: Yadid Levy/Norden.org, Utbildningsstyrelsen, Suomen Kuvapalvelu och Liisa Valtonen.

Ansvarsfriskrivning

Utbildningsstyrelsen ambition är att informationen på webbplatsen Maailmalle.net ska vara aktuell. Utbildningsstyrelsenansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuella fel i innehållet har orsakat.

Utbildningsstyrelsen ansvarar inte för externt material till vilket det finns länkar på webbplatsen. Utbildningsstyrelsenansvarar inte heller för skador orsakade av avbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Feedback

Kommentarer om vår webbplats kan skickas per e-post till adressen palaute(at)oph.fi.

Webbplatsens finansiering

Utbildningsstyrelsen och Europeiska kommissionens Erasmus+ program. Kommissionen ansvarar inte för webbplatsens innehåll.

Uppdaterad 15.03.2017   Skriv ut
Back to top