Skip to Content

Töihin Eurooppaan

Helpointa on lähteä töihin Eurooppaan, sillä suomalainen ei tarvitse työlupaa työhön toisessa EU- tai ETA-maassa.

EU-kansalaisena sinulla on työnhakijana samat oikeudet kuin maan omilla kansalaisilla. Jos saat Suomessa työttömyyskorvausta, voit tietyin ehdoin saada sen mukaasi, kun lähdet työnhakuun Eurooppaan. Työ- ja elinkeinotoimistot antavat lisätietoja korvausten siirrosta.

EURES-palvelut

EURES-palvelut auttavat työnhaussa Euroopassa. EURES on Euroopan maiden työvoimaviranomaisten verkosto, jonka tarkoituksena on auttaa työnhakijoita liikkumaan vapaasti eri maiden välillä. EURES-palveluista voit saada vinkkejä asumiseen ja työnhakuun toisessa Euroopan maassa. Palveluista saat tietoa työ- ja elinkeinotoimistoista

EURES-portaalista löydät eri maiden työpaikkoja ja tietoa työnhakijan oikeuksista Euroopassa.

Eka EURES-työpaikka

Eka EURES-työpaikka (2015-2017) on ammatillisen liikkuvuuden ohjelma, jolla pyritään auttamaan nuoria 18-35-vuotiaita EU-kansalaisia löytämään työtä toisesta EU-maasta.

Nuoret työnhakijat ja ulkomaisia työntekijöitä hakevat yritykset saavat palveluja EU-maiden työvoimaviranomaisilta. Ne välittävät tietoa ja työpaikkoja sekä auttavat rekrytoinnissa ja rahoituksen saannissa.

Nuoret työnhakijat voivat hakea taloudellista tukea työpaikan löytämiseen toisesta EU-maasta.

Päivitetty 05.08.2016   Tulosta
Back to top