Skip to Content

Kuka voi lähteä au pairiksi?

Au pairiksi lähteminen ei yleensä vaadi erityistä koulutusta tai ammattitaitoa. Au pairiksi voivat lähteä sekä nuoret naiset että joissakin maissa myös miehet. Perheet toivovat yleensä au pairiltaan:

  • kokemusta lastenhoidosta
  • iloista mieltä, avoimuutta ja seurallisuutta
  • noin 18-30 vuoden ikää
  • sitoutumista oleskeluun perheen luona etukäteen sovitun ajan
  • englannin tai paikallisen kielen perustaitoja
  • joskus ajokorttia.

Osa au pair -ohjelmista on tarkoitettu hoitotyön ammattilaisille. Lisätietoja saa au pair –järjestöistä.

Au pairiksi voi lähteä myös suomalaiseen perheeseen. Monet ulkomailla asuvat suomalaisperheet toivovat suomenkielistä seuraa lapsilleen.

Työ- ja vapaa-aika

Työaika ja taskurahan määrä vaihtelevat riippuen maasta ja perheestä. Euroopassa työtä tehdään yleensä noin 5-6 tuntia päivässä ja noin 30 tuntia viikossa. Perhe voi pyytää au pairia lapsenvahdiksi ilta-aikaan noin parina iltana viikossa. Yhdysvalloissa töitä tehdään enemmän, noin 45 tuntia viikossa. Vapaapäiviä on vähintään yksi viikossa. Perhe maksaa au pairille työtä vastaan pientä taskurahaa.

Au pair -jakso kestää useimmiten kouluvuoden, mutta muukin kesto voi olla mahdollinen, kuten kesän mittainen jakso.

Au pair osallistuu usein kielikurssille kohdemaassa. Joissakin ohjelmissa perhe maksaa au pairille kielikurssin. Isäntäperhe saattaa myös osallistua jonkin harrastuksen kustantamiseen. Samalla alueella työskentelevät au pairit järjestävät usein yhteisiä tapaamisia ja retkiä vapaa-ajallaan.

Päivitetty 29.10.2015   Tulosta
Back to top